MINNESBESVÄR SOM ÄR KONSEKVENSER AV SEXUELLT VÅLD.

Hej! Den här bloggen handlar om minnesbesvär som är konsekvenser av sexuellt våld. Det finns starka samband mellan att utsättas för övergrepp någon gång i livet och att drabbas av fysisk och psykisk ohälsa och får minnesbesvär. Blev du utsatt som barn kan svårigheterna vara ännu större, framför allt om det skett upprepade gånger. Minnesluckor [...]

2017-12-20T13:28:35+00:00

RELATIONSPROBLEM SOM KONSEKVENSER AV SEXUELLT VÅLD

Hej! Den här bloggen handlar om relationsproblem som är konsekvenser av sexuellt våld. Det finns starka samband mellan att utsattas för övergrepp någon gång i livet och att drabbas av fysisk och psykisk ohälsa, sexuella problem och relationsproblem senare i livet. Blev du utsatt som barn kan svårigheterna vara ännu större, framför allt om det [...]

2017-12-20T13:28:35+00:00

NEGATIVA TANKAR SOM KONSEKVENS AV SEXUELLT VÅLD

Hej! Den här bloggen handlar om negativa tankar som kan vara konsekvenser av sexuellt våld. Det finns starka samband mellan att utsättas för övergrepp någon gång i livet och att drabbas av fysisk och psykisk ohälsa, sexuella problem och negativa självuppfattningar. Blev du utsatt som barn kan svårigheterna vara ännu större, framför allt om det [...]

2017-12-20T13:28:35+00:00

BETEENDE SOM ÄR KONSEKVENSER AV SEXUELLT VÅLD

Hej! Den här bloggen handlar om beteende som är konsekvenser av sexuellt våld. Det finns starka samband mellan att utsattas för övergrepp någon gång i livet och att drabbas av fysisk och psykisk ohälsa, sexuella problem och särskilda beteende. Blev du utsatt som barn kan svårigheterna vara ännu större, framför allt om det skett upprepade [...]

2017-12-20T13:28:36+00:00

SEXUELLA KONSEKVENSER

Hej! Den här bloggen handlar om sexuella konsekvenserna av sexuellt våld. Det finns starka samband mellan att utsattas för övergrepp någon gång i livet och att drabbas av sexuella problem. Följden av att ha varit utsatt som barn kan göra svårigheterna ännu större, framför allt om det skett upprepade gånger. En forskning från 2012 [i] [...]

2017-12-20T13:28:36+00:00

PSYKISKA KONSEKVENSER

Hej! Den här bloggen handlar om psykiska konsekvenser av sexuellt våld. Det finns starka samband mellan att utsättas för övergrepp någon gång i livet och att drabbas av psykisk och fysisk ohälsa. Följden av att ha varit utsatt som barn gör den psykiska och fysiska ohälsan ännu större, framför allt om det skett upprepade gånger. [...]

2017-12-20T13:28:38+00:00

DEFINITION AV SEXUELLT VÅLD

Hej! Den här bloggen handlar om definitionen av sexuellt våld. Ungefär var tredje kvinna är under sin livstid utsatt för sexuella kränkningar. Det betyder när vi möter 10 kvinnor, har tre till fyra av dem varit med om negativa sexuella upplevelser. Det är fruktansvärd många, samtidig som de flesta kvinnor känner sig väldig ensamma i [...]

2017-12-20T13:28:38+00:00