PSYKISKA KONSEKVENSER

Hej! Den här bloggen handlar om psykiska konsekvenser av sexuellt våld. Det finns starka samband mellan att utsättas för övergrepp någon gång i livet och att drabbas av psykisk och fysisk ohälsa. Följden av att ha varit utsatt som barn gör den psykiska och fysiska ohälsan ännu större, framför allt om det skett upprepade gånger. [...]

2018-02-02T11:23:12+00:00

DEFINITION AV SEXUELLT VÅLD

Hej! Den här bloggen handlar om definitionen av sexuellt våld. Ungefär var tredje kvinna är under sin livstid utsatt för sexuella kränkningar. Det betyder när vi möter 10 kvinnor, har tre till fyra av dem varit med om negativa sexuella upplevelser. Det är fruktansvärd många, samtidig som de flesta kvinnor känner sig väldig ensamma i [...]

2017-12-20T13:28:38+00:00