SEXUELLA KONSEKVENSER

Hej! Den här bloggen handlar om sexuella konsekvenserna av sexuellt våld. Det finns starka samband mellan att utsattas för övergrepp någon gång i livet och att drabbas av sexuella problem. Följden av att ha varit utsatt som barn kan göra svårigheterna ännu större, framför allt om det skett upprepade gånger. En forskning från 2012 [i] [...]

2022-08-09T10:52:14+00:00
Go to Top