Tandvårdsrädsla kan bero på tidigare sexuella övergrepp!

Övergrepps- och tandvårdssituationen kan ha stora likheter; båda situationerna innebär ett utsatt läge och kroppslig underordning. Motsvarande känslor och reaktioner kan därför uppkomma vid besök i tandvården och kan ibland kan det vara svårt att skilja på övergreppen och tandvårdssituationen.      Det jag sa nu då: ”Det händer inte här och nu. Det händer [...]