Hej!

 

Den här bloggen handlar om behandling av sexuella trauman med EMDR.

 

När ett sexuellt trauma har lett till PTSD  finns det två kända, evidensbaserade behandlingsmetoder. Den ena behandlingen är Traumafokuserad KBT men kallas även för förlängd exponering (eller Prolonged Exposure, PE). Den andra behandlingen är EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), även känd som ögonrörelseterapi. Det förra blogginlägget handlade om behandling med hjälp av PE. I detta blogginlägg skriver jag om EMDR.

 

EMDR

EMDR är en framgångsrik, protokollstyrd behandling av PTSD.

I EMDR ombeds klienten att i grova drag berätta om en traumatisk händelse. Därefter lägger klienten fokusen på det allra obehagligaste minnet från händelsen och ombeds sedan att titta på denna del, som om det var ett foto i huvudet. Genom att fokusera kommer tankar, känslor och kroppsliga förnimmelser som minnesbilden väcker. Parallellt blir klienten distraherad med ögonrörelser, eller med andra aktiviteter som belastar det arbetsminne. Ögonrörelserna sker genom att klienten antingen får följa terapeutens finger med blicken eller genom att titta på en rörande ljuskälla eller med hjälp av digital EMDR.

 

Teorier

Det finns två teorier om varför EMDR fungerar. Den ena är att det är för att man belastar arbetsminnet. För att belasta arbetsminnet så mycket som möjligt hör mina klienter även ett alternerande klickande ljud via hörlurar och klappar i en viss rytm på sina knän.

Med traumabehandling kan vi inte skriva om historien. Vad som har hänt i livet har hänt. Genom EMDR blir minnen dock mindre livliga och mindre känsliga och ploppar inte längre upp som flashbacks.

 

Drömmer

Den andra teorin är att EMDR underlättar hjärnans naturliga bearbetning som vi människor har när vi drömmer. Medan vi drömmer har vi REM (rapid eye movement) sömn och då är hjärnbalken, som utbyter information mellan höger och vänster hjärnhalva, aktiv. Den ena sidan kan sägas representera känslor och den andra fakta. Många klienter säger till exempel: ”jag vet att det inte är mitt fel, men det känns inte så.”, eller ”Jag vet att jag inte längre är i fara, men det känns inte så’. Känslor vinner över fakta. Under EMDR när hjärnbalken är aktiv utbyter höger och vänster hjärnhalvor information, och då kan klienterna ändra sina negativa uppfattningar till positiva kognitioner.

 

WHO

I Sverige har EMDR inte haft det genombrott som det har haft i många andra europeiska länder. Det är synd. Forskning har visat att EP och EMDR är lika effektiva och WHO rekommenderar båda metoderna. Som certifierad psykotraumaterapeut måste jag vara utbildad i båda metoderna. Vid sexuella trauman använder jag mig helst av EMDR. Sexuella trauman går ofta hand i hand med skam och under EMDR behöver du som klient inte berätta i detalj vad som har hänt. Det är även möjligt att arbeta på ett sätt som kallas ’Blind to the therapist’, då behöver en klient i början berätta väldigt litet om den traumatiska händelsen.

 

Klientvänlig

Jag upplever EMDR mer klientvänlig och terapeutvänlig. Som terapeut blir jag mindre utsatt för avskyvärda detaljer och det förebygger sekundär traumatisering.

I behandlingsprogrammet jag har utvecklat använder jag mig av båda dessa effektiva metoder och ger mina klienter det bästa av de två terapiformerna.

Här nere hittar du alla kurser.

 

Tack, starka kvinna att du tog dig tid att läsa min blogg. Är du med på resan?

Nästa gång skriver jag om att våga ta beslut.

Lev, känn dig fri och hel!

Jeanette

 

Gratis

Insikt och förståelsekurs

 

Populära online kurser

Från trauma till kraft

Frigörelse från skam

Självmedkänsla

Hitta terapeut:

EMDR föreningen

 

För professionella:

För dig som arbetar med klienter, patienter, elever, brukare. För dig som arbetar med människor

PTSD kurs, psykologi av trauma, online

EMDR utbildning

 

ViduNova trauma expertiscentrum AB

EMDR Academy 

EMDR föreningen