Hej!

 

Den här bloggen handlar om behandling av sexuella trauman.

 

När ett sexuellt trauma har lett till PTSD  finns det två kända, evidensbaserade behandlingsmetoder. Den ena behandlingsmetoden är Traumafokuserad KBT och kallas för förlängd exponering (Prolonged Exposure, PE). Den andra metoden är EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing ), även känd som ögonrörelseterapi.

 

Evidensbaserad behandling

I Nederländerna, där jag är utbildad, har jag som terapeut en skyldighet att berätta för mina klienter vad som är den rekommenderade, evidensbaserade behandlingsformen vid PTSD och andra diagnoser. Om jag som terapeut inte är utbildad i en erkänd behandlingsmetod måste jag remittera en klient med PTSD till en terapeut som har erfarenhet med förlängd exponering eller EMDR. Men så är det tyvärr inte i Sverige. Det är möjligt att du inte får en evidensbaserad behandling.

 

Anamnes

Innan en terapeut påbörjar en terapi är första steget alltid att skapa en anamnes. Som terapeut behöver man första hur klientens symptom, besvär, tankar, beteende och livshistoria hänger ihop med varandra. Ofta fyller man i frågeformulär och terapeuten kan berätta om hur terapin kan se ut och om vanliga reaktioner vid trauman.

 

Undervisning

I såväl PE och EMDR ingår undervisning om vanliga reaktioner vid trauman. Ofta hjälper detta dig att förstå att dina reaktioner och symptom är normala vid PTSD.

I detta blogginlägg fokuserar jag på förlängd exponering (PE) och under kommande blogg kommer jag skriva om EMDR.

 

Förlängd exponering

Prolonged Exposure har utvecklats av Edna Foa, en professor i klinisk psykologi i USA. Förlängd exponering har sina rötter i Kognitiv beteendeterapi (KBT) och är en framgångsrik, manualbaserad behandling som ofta rymmer ca 10 till 15 sessioner.

Sammanfattningsvis kan man säga att det är som att PE har två ben. Det ena benet fokuserar på exponeringen av undvikandebeteenden in vivo (i verkligheten) och det andra benet fokuserar på den traumatiska händelsen genom imaginära exponering. Utöver dessa två ben ligger fokus också på kontrollerad andning och att vidmakthålla det man lärt sig.

 

Undvikandebeteenden

Vid exponering in vivo, som i vardagsmun kallas’ exponering i verkligheten’, sammanställs en hierarkisk lista av alla situationer och saker som klienten undviker eller gör med stort obehag till följd av traumat (men som i verkligheten inte är farliga).

Varje vecka får klienten sedan i läxa att möta en situation från sin lista i det verkliga livet. Genom exponeringen, att göra vad du är rädd för, kan du få upplevelsen av att det inte är farligt att till exempel få ögonkontakt med en okänd man i en affär. Genom att successivt upptäcka att många saker inte är så farliga som du trodde, kan du ändra dina uppfattningar och till sist göra saker som du inte har gjort på länge.

 

Beskriva den traumatiska händelsen i detalj.

Det andra benet i EP är imaginär exponering. Här berättar klienten om en traumatisk händelse den har blivit utsatt för. I takt med att behandlingen fortskrider uppmuntras klienten att beskriva den traumatiska händelsen i större detalj. Sessionen spelas in och klienten tar sedan hem inspelningen och lyssnar på sessionen. Då får klienten höra sin egen historia om och om igen. Klienten lär sig genom exponering att ändra på sina felaktiga uppfattningar. ’Jag är värdelös’ kan exempelvis förändras till ’Jag är värdefull’.

 

Tack, starka kvinna att du tog dig tid att läsa min blogg. Är du med på resan?

Nästa gång skriver jag om EMDR behandlingen vid sexuella trauman.

Lev, känn dig fri och hel!

Jeanette

 

Gratis

Insikt och förståelsekurs

 

Populära online kurser

Från trauma till kraft

Frigörelse från skam

Självmedkänsla

 

För professionella:

För dig som arbetar med klienter, patienter, elever, brukare. För dig som arbetar med människor

PTSD kurs, psykologi av trauma, online

EMDR utbildning

 

ViduNova trauma expertiscentrum

EMDR Academy