DISSOCIATION

Detta blogginlägg handlar om dissociation. Ordet dissociation betyder att sönderdela. Ordet dissociation används i litteraturen på olika sätt. Dissociation används för att beskriva en process, en försvarsmekanism, en intrapsykisk struktur eller för att beskriva symptom. Jag vill göra ett försök att förklara för dig vad dissociation är.     Dissociation som process  Ordet dissociation används för [...]

2022-08-09T10:30:59+00:00

MINNESBESVÄR SOM ÄR KONSEKVENSER AV SEXUELLT VÅLD.

Hej! Den här bloggen handlar om minnesbesvär som är konsekvenser av sexuellt våld. Det finns starka samband mellan att utsättas för övergrepp någon gång i livet och att drabbas av fysisk och psykisk ohälsa och får minnesbesvär. Blev du utsatt som barn kan svårigheterna vara ännu större, framför allt om det skett upprepade gånger. Minnesluckor [...]

2022-08-09T10:50:14+00:00

RELATIONSPROBLEM SOM KONSEKVENSER AV SEXUELLT VÅLD

Hej! Den här bloggen handlar om relationsproblem som är konsekvenser av sexuellt våld. Det finns starka samband mellan att utsattas för övergrepp någon gång i livet och att drabbas av fysisk och psykisk ohälsa, sexuella problem och relationsproblem senare i livet. Blev du utsatt som barn kan svårigheterna vara ännu större, framför allt om det [...]

2022-08-09T10:50:42+00:00

NEGATIVA TANKAR SOM KONSEKVENS AV SEXUELLT VÅLD

Hej! Den här bloggen handlar om negativa tankar som kan vara konsekvenser av sexuellt våld. Det finns starka samband mellan att utsättas för övergrepp någon gång i livet och att drabbas av fysisk och psykisk ohälsa, sexuella problem och negativa självuppfattningar. Blev du utsatt som barn kan svårigheterna vara ännu större, framför allt om det [...]

2022-08-09T10:51:12+00:00

BETEENDE SOM ÄR KONSEKVENSER AV SEXUELLT VÅLD

Hej! Den här bloggen handlar om beteende som är konsekvenser av sexuellt våld. Det finns starka samband mellan att utsattas för övergrepp någon gång i livet och att drabbas av fysisk och psykisk ohälsa, sexuella problem och särskilda beteende. Blev du utsatt som barn kan svårigheterna vara ännu större, framför allt om det skett upprepade [...]

2022-08-09T10:51:47+00:00

SEXUELLA KONSEKVENSER

Hej! Den här bloggen handlar om sexuella konsekvenserna av sexuellt våld. Det finns starka samband mellan att utsattas för övergrepp någon gång i livet och att drabbas av sexuella problem. Följden av att ha varit utsatt som barn kan göra svårigheterna ännu större, framför allt om det skett upprepade gånger. En forskning från 2012 [i] [...]

2022-08-09T10:52:14+00:00
Go to Top