Förra året kontaktade Charlotta von Mentzer mig för att hon hade läst en artikel om mig och mitt företag ViduNova i en tidning. Hon ville diskutera bättre vård för personer som har varit med om sexuellt övergrepp. Det blev ett givande samtal och vi har fortsatt att ha kontakt.
Charlotta och hennes kollega Eva Damberg är barnmorskor med grundutbildning inom psykoterapi och de arbetar på Närhälsan Sexual medicinskt centrum, SMC- Pilen i Göteborg. Det är enhet som är specialiserad på sexuell utsatthet av olika slag och deras målgrupper är unga vuxna med social omsorgsbrist, ofta med ett substansmissbruk samt personer med erfarenhet av sex mot ersättning. Gemensamt för så gott som alla de möter är erfarenheten av sexuella övergrepp och de flesta har varit med om upprepade övergrepp.

Utbildning

Våren 2020 vill Charlotta och jag utbilda barnmorskor i konsekvenser av sexuella trauma och i traumamedveten omsorg.
Vad önskar du att din barnmorska skulle ha gjort, sagt eller tänkt på?
Mejla gärna dina tankar och önskemål till Charlotta eller till mig: jeanetteAjeanetteniehof.se

I dag gästbloggar Charlotta och Eva om

Att arbeta som barnmorska med personer som har erfarenhet av sexuella övergrepp – ett helhetstänk.

Barnmorskans huvudområde är sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter som är en del av mänskliga rättigheter. Att bli utsatt för sexuellt övergrepp är en allvarlig kränkning mot en människas hälsa och rättigheter och kan innebära skada mot både kropp och psyke.
Majoriteten av de personer som kommer till oss på mottagningen SMC- Pilen i Göteborg, har erfarenhet av sexuella övergrepp av olika slag. Många har också erfarenhet av sex som självskada, sex mot ersättning och drog och alkoholmissbruk. Det är vanligt att ha mycket tankar och oro kring kroppen och hur den kan ha blivit påverkad av både övergrepp och missbruk. Många kan känna rädsla inför gynekologiska undersökningar, ha oro för att inte kunna bli med barn i framtiden och kanske har de heller inte något preventivmedel, testat sig för könssjukdomar eller tagit gynekologiskt cellprov på länge.

 

Sexualitet

För en del kan det också vara svårt att hitta en egen sexualitet efter många år av sexuell utsatthet och inte så sällan kan sexuella svårigheter visa sig först när en person, kanske för första gången i livet, befinner sig i en trygg relation med en partner hen tycker om.

I vårt arbete ser vi hur sexuell ohälsa, missbruk och våld är nära kopplat till varandra. Risken för att hamna in i drogmissbruk, våld och sexuell riskutsatthet är hög efter att en person har haft tidiga erfarenheter i livet av övergrepp, våld och omsorgssvikt. Detta gäller för nästan alla vi möter på SMC – Pilen. För oss är det därför viktigt att ha ett helhetstänk kring de som kommer till oss och som barnmorskor med utbildning och kunskap inom psykoterapi, sexologi, missbruk och trauma kan vi göra både en medicinsk och psykosocial bedömning och handläggning.

Låg tröskel

Vi möter personer från 13 år oavsett könsidentitet och vi försöker ha en hållande struktur kring besöken med låg tröskel och hög tillgänglighet. Det behövs ingen remiss utan man kan söka till mottagningen själv. Den mesta av kontakten med våra patienter sker via sms och vi hör av oss och påminner om personen uteblir eller missar sina besök. Man kan komma till oss även om man har ett pågående drog eller alkoholmissbruk. En viktig del i vår uppföljning är kontakt och nära samverkan med andra instanser och verksamheter som finns runt de personer vi möter. Till exempel har vi nära samverkan med missbruksvården och socialtjänst.

Traumamedveten omsorg

Att skapa en trygg miljö och en förtroendefull relation ser vi som grundläggande och vi utgår från en traumamedveten omsorg i alla möten. Vi har alltid en timme avsatt för varje besök så att det finns tillräckligt med tid till att både skapa förtroende, ge tydlig information och göra till exempel en undersökningssituation så trygg och positiv som möjligt. Vi arbetar mycket med psykoedukation där personen kan få en möjlighet att förstå att destruktiva beteenden och handlingar, som till exempel sex som självskada, kan vara konsekvenser efter trauma. Att kroppens reaktioner, till exempel äckelkänslor och smärta, kan vara vanliga reaktioner och också fylla ett syfte.
Vi tror att möjligheten att få hjälp på samma ställe med bedömning och handläggning av både den fysiska och psykiska sexuella hälsan, kan vara en fördel för många personer med erfarenhet av sexuell utsatthet och trauma. Att inte behöva ha så många olika vårdkontakter och att kunna göra provtagning och undersökning hos någon som känner till ens bakgrund och erfarenheter och också kunna få samtal och rådgivning kring sexuell utsatthet.
Personer skrivna i Västra Götalandsregionen är välkomna att boka tid till oss. Även professionella är välkomna att konsultera oss.
Charlotta och Eva

SMC – Pilen
Fjärde Långgatan 48
41327 Göteborg
Charlotta von Mentzer
0767-934600,
lotta.von_mentzerAvgregion.se
Eva Damberg
0761-199142
eva.dambergAvgregion.se

Våren 2020 vill Charlotta och jag utbilda barnmorskor i konsekvenser av sexuella trauma och i traumamedveten omsorg.
Vad önskar du att din barnmorska skulle ha gjort, sagt eller tänkt på?
Mejla gärna dina tankar och önskemål till Charlotta eller till mig: jeanetteAjeanetteniehof.se

 

Lev, känn dig fri och hel!

Jeanette

 

Vill du få min blogg varannan vecka i din e-postlåda? Prenumererar dig då på Jeanettes fria utbildning och inspiration. Klick här.

 

Gratis

Insikt och förståelsekurs

 

Populära online kurser

Från trauma till kraft

Frigörelse från skam

Självmedkänsla

 

För professionella:

För dig som arbetar med klienter, patienter, elever, brukare. För dig som arbetar med människor

PTSD kurs, psykologi av trauma, online

EMDR utbildning

ViduNova trauma expertiscentrum

EMDR Academy