I detta blogginlägg är det föreningen Storasyster som skriver om sex efter sexuellt våld.

 

Varför pratar vi inte om hur sexualiteten kan påverkas till följd av sexuella övergrepp? Denna och flera frågor kring sexualitet, sexuella problem och relationer till följd av sexuellt våld, ligger till grund för projektet Hela Mig ett projekt inom Föreningen storasyster.

Sexualitet

Problematiken kopplad till sexualiteten, till följd våldtäkt eller andra sexuella övergrepp är olika. Det kan vara problematik i form av låg sexlust, svårigheter med gränssättning vid sex, smärta vid sex, svårigheter med upphetsning, rädsla eller avsmak för sex, ångestproblematik, svårighet att få orgasm, skuld- och skamkänslor kopplade till lust och upphetsning. Det kan även handla om problem kopplade till partnerrelationen och teman som tillit, kommunikation och närhet

Varför är då vårt arbete så viktigt? Det är viktigt att prata om sex efter sexuellt våld då detta sällan görs. Vi vill att sex ska vara något skönt och lustfyllt, även efter att en varit utsatt för sexuella övergrepp. Sex är något som påverkar den allmänna hälsan och välmåendet, och därför är det viktigt att det finns möjlighet att arbeta med sexualitetsproblematik, till exempel med sexlust.

Sexlust

Att uppleva bristande sexlust till följd av sexuella övergrepp är inte ovanligt, men kan för många upplevas som oroande och frustrerande. Sexuell lust är komplext och påverkas av såväl biologiska och psykologiska, som sociala faktorer. Att uppleva att lusten till sex brister kan ha många olika förklaringar utöver erfarenheter av övergrepp. Andra faktorer som påverkar kan vara exempelvis stress, hur en mår i sin relation, den fysiska och psykiska hälsan, medicin samt den sociala miljön. Det är även viktigt att komma ihåg att vår lust varierar under våra liv. Att en upplever bristande lust behöver alltså inte innebära att något är ”fel” på en. Om en upplever att den minskade lusten är ett problem finns det flera steg en kan ta för att jobba med att hitta tillbaka till sin lust.

Lusten påverkas alltså av både ens mentala tillstånd, men även miljön en befinner sig i, om en är trygg, avslappnad, eller stressad och orolig. Det gäller att skapa en miljö som ger de bästa förutsättningarna för en själv att kunna känna lust. Det går att betrakta vår lust som bestående av såväl en gaspedal som en broms. Detta innebär att vissa stimuli i ens omgivning kan trycka på gasen, det vill säga uppfattas som upphetsande och ge en reaktion i form av ökad lust. Parallellt finns det faktorer som gör att bromsen aktiveras, exempelvis om en känner sig orolig, stressad, nedstämd eller distanserad från sin partner.

Spontan

Hos många finns även en uppfattning om och en förväntan att lusten ska uppstå spontant, att en helt plötsligt blir kåt och vill ha sex. Så fungerar en del av oss, men för minst lika många är sexlust något som väcks i en situation som känns sexuellt relevant eller erotisk. Just därför kan det vara bra att i sin egen takt utforska de situationer då en känner att lusten kan väckas och att utforska vad som aktiverar ens egen gaspedal – själv eller tillsammans med personer du litar på, i fantasin eller i verkliga livet. För vi alla är unika i detta avseende och vad som är tändande för en person behöver nödvändigtvis inte öka lusten för en annan. Slutligen finns det många föreställningar kring vad ”riktigt” sex ska innefatta, till exempel tanken om penetrerande vaginalt samlag som en ofrånkomlig del av sexakten. Detta kan upplevas som begränsande och leda till att en känner press att ha denna typ av sex. Och press och stress kan fungera avtändande i sig. Ett sätt att hitta tillbaka till lusten kan således vara att aktivt försöka bredda synen på sex genom att utforska andra sexuella praktiker som en finner njutningsfulla.

Föreningen Storasyster, en ideell förening med feministisk grund som genom stöd, opinionsbildning och förebyggande insatser arbetar för att stötta och hjälpa personer oavsett könsidentitet, som utsatts eller utsätts för sexuellt våld, våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. Vi vill på bästa sätt kunna ge stöd och rådgivning till vår målgrupp, unga och unga vuxna primärt mellan 13 och 25 år. Det stöd vi erbjuder finns såväl online som på våra sexologmottagningar i Malmö och Stockholm.

 

Föreningen Storasysters vision är att vi med alla medel ska arbeta för nolltolerans mot sexuella övergrepp i samhället och en ökad kunskap kring sexualitetsfrågor. Läs mer om Föreningen Storasyster www.foreningenstorasyster.se eller kontakta oss på helamig@foreningenstorasyster.se

 

Tack!

 

Lev, känn dig fri och hel!

Jeanette

 

Gratis

Insikt och förståelsekurs

 

Populära online kurser

Från trauma till kraft

Frigörelse från skam

Självmedkänsla

 

För professionella:

För dig som arbetar med klienter, patienter, elever, brukare. För dig som arbetar med människor

PTSD kurs, psykologi av trauma, online

EMDR utbildning

 

ViduNova trauma expertiscentrum

EMDR Academy