Hej!

 

Den här bloggen handlar om relationen mellan sexuella övergrepp och tandläkarbesök.  

Eva Wolf, Specialisttandläkare och lektor, som arbetar på Malmö högskola gästbloggar om relationen mellan sexuella övergrepp och tandläkarbesök.

Besök hos tandläkaren är en situation av speciellt intresse när det gäller sexuella övergrepp. Undersökningar och behandlingar (ofta smärtsamma och obehagliga) utförs ju i ett ytterst privat område, nämligen munnen, och som ofta också är kopplat till sexuella övergrepp.

Maktlös position

Hos tandläkaren befinner man sig som patient i en utlämnad, beroende och maktlös position. Dels genom den liggande ställning man ofta har och med tandläkaren (som man pga munskyddet bara ser ögonen på) över sig. Dels genom att man har en salivsug, kanske bomullsrullar och även andra saker i munnen och därför inte kan göra sig förstådd. Sist men inte minst genom att man som patient ofta inte riktigt vet vad som ska göras, varför det måste göras och om det kommer att göra ont eller inte. Denna underordnade position, där ibland smärtsamma och obehagliga ingrepp ska göras, påminner om övergreppssituationen och kan därför väcka upp det minnet.

Ringa Återbud

I studier som har undersökt tandvårdserfarenheter hos personer som varit utsatta för sexuella övergrepp kan man se att dessa oftare upplever tandvården som ångestframkallande jämfört med personer som inte varit utsatta för övergrepp. Denna ångest kan t ex innebära att man ofta ringer sena återbud till sina bokade tider, att man helt uteblir för att man ”glömt” tiden eller att man, när man väl är i stolen hos tandläkaren, svettas väldigt mycket, klöks, vill skölja munnen väldigt ofta eller har svårt att ligga still. Man kan därför anta att några av de psykiska effekterna som blir följden av sexuella övergrepp kan innebära att en person undviker tandvården och därmed kanske får en sämre munhälsa.

Underlätta behandlingen

På Tandvårdshögskolan i Malmö planeras nu ett projekt om sexuella övergrepp. Det är förstås mycket viktigt att man som tandläkare gör vad man kan för att underlätta behandlingen för patienter som är tandvårdsrädda, men vår uppfattning är också att tandvårdspersonal bör känna till de signaler som indikerar att sexuella övergrepp har förekommit. Syftet med vår planerade studie är därför att öka beredskapen för att identifiera patienter som varit utsatta för sådana övergrepp.

Forskningsprojekt

Om du skulle kunna tänka dig att berätta om hur du upplevt dina besök i tandvården, får du gärna kontakta mig  040-6658561 eller mejl eva.wolf@mah.se (detta är säkrast), så berättar jag mer om projektet. Det är förstås helt frivilligt att delta och kan också avbrytas om eller när man så önskar.

Med vänliga Hälsningar,

Eva Wolf

 

En Podcast med Eva Wolf, specialisttandläkare finns på Facebooksidan Det Röda Tältet – Fria utbildning och inspiration. Välkommen att lyssna.

 

Tack Eva!

 

 

Lev, känn dig fri och hel!

Jeanette

 

Gratis

Insikt och förståelsekurs

 

Populära online kurser

Från trauma till kraft

Frigörelse från skam

Självmedkänsla

 

För professionella:

För dig som arbetar med klienter, patienter, elever, brukare. För dig som arbetar med människor

PTSD kurs, psykologi av trauma, online

EMDR utbildning

 

ViduNova trauma expertiscentrum

EMDR Academy