Många klienter berättar vid första samtalet att de har diagnosen ADHD. ADHD står för Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder som kallas på svenska uppmärksamhetsstörning eller hyperaktivitet. När jag då har ett bedömningssamtal med klienterna och gör diagnostik, kom jag ofta fram till att diagnosen är PTSD (post traumatiskt stressyndrom). Det är inte så konstig att en hel del människor som lider av PTSD får diagnosen ADHD.

 

Många likheter

Symptomen på både ADHD och PTSD är faktiskt mycket liknade; dålig koncentration, sömnproblem, spänning, snabbt irriterat, oro, missbrukskänslighet, svårt att organisera sin vardag, relationsproblem. Allt detta kan leda till en oförmåga att leverera det man önska under en längre tid i skolan, arbete och privatliv. När jag utbildar om PTSD frågar jag ofta, när jag har pratat om symptomen, vilken diagnos det liknar. Då får jag ofta som svar: ADHD.

Visst kan man ha ADHD och PTSD men jag tror att en hel del människor som lider av PTSD får felaktigt diagnosen ADHD och där med får de inte den behandlingen som de behöver. Medicinsk behandling för AHDH som Ritalin eller Concerta hjälper inte mot PTSD.

 

Orsakerna

Låt oss först titta på orsakerna på ADHD och PTSD. Orsaken eller orsakerna till ADHD är inte exakt kända. ADHD orsakas troligen av en kombination av faktorer. Ärftlighet är en komponent, men också problem under fosterutveckling, födelsekomplikationer eller senare drabbades neurologiska skador kan leda till ADHD. Forskning har också visat att sömnproblem kan vara en möjlig orsak till ADHD vid en del ADHD-patienter. Jag diskuterade med en kollega om barn skulle kunna utveckla ADHD symptom när en av deras föråldra har obehandlad PTSD. Jag tror att det är möjligt och då är det ännu viktigare att vården blir bättre på att diagnostisera PTSD och behandla det.

Orsaken till PTSD är att man har varit själv utsatt eller har bevittnat en eller flera livshotande traumatiska händelser eller sexuellt våld.

 

Var har du varit med om?

En viktig fråga i diagnostik är då ’’Var har du varit med om? Har du varit med om eller bevittnat våld? Har du varit med om sexuellt våld? En olycka en livshotande händelse?’’

Tyvärr är vårdpersonal, även psykologer inte bra på att ställa de frågorna och som klient ser man ofta inte själv längre sambandet mellan en obehaglig händelse som inträffades för många år tillbaka och ångest, högstressnivå, sömnproblem, koncentrationssvårigheter och argsinthet som man har nu.

 

Skillnader

Det som skiljer ADHD och PTSD är att man vid PTSD har återupplevelser som flashbacks eller mardrömmar. Där vi helst vill undvika de genom att jämt vara igång eller självmedicinera våra problem med sport, jobb, skärmtittandet, alkohol eller droger, kommer ADHD liknande symptom mer på förgrunden.

Visst kan man ha ADHD och PTSD. Som patient med ADHD är man som konsekvens av sitt beteende lättare att hamna i riskfulla situationer och därmed har mer risk att utvecklad PTSD. Då blir bra diagnostik ännu viktigare. Det går att behandla PTSD även om man har ADHD.

Många av mina klienter upplever efter behandlingen att de inte längre har ADHD liknande symptom och då vet vi att de inte hade ADHD men PTSD.

Om du har fått diagnosen ADHD och du har upplevt ett livshotande trauma eller sexuellt våld är det viktig med differentialdiagnostik. Prat med din läkare eller psykolog, du har rätt till rätt behandling.

Mer om PTSD kan du läsa i detta tidigare blogginlägg.

 

Nästa gång skriver jag om PTSD och HSP.

Lev, känn dig fri och hel!

Jeanette

 

Gratis

Insikt och förståelsekurs

 

Populära online kurser

Från trauma till kraft

Frigörelse från skam

Självmedkänsla

 

För professionella:

För dig som arbetar med klienter, patienter, elever, brukare. För dig som arbetar med människor

PTSD kurs, psykologi av trauma, online

EMDR utbildning

 

ViduNova trauma expertiscentrum

EMDR Academy