Detta blogginlägg är en i en serie av 7 bloggar kring posttraumatisk stress och hälsa. För att återhämta dig från PTSD är traumabearbetning nummer ett, samtidigt som du kan påverka din stressnivå genom din livsstil. När jag arbetade som psykolog under ett år på Hälsöenheten på Skånes Universitetssjukhus, hade jag mycket fokus på det hälsofrämjande. Vi kan påverkar vår stressnivå genom bland annat mat, fysisk aktivitet, sömn, meditation, yoga, våra relationer och fritidsaktiviteter. Detta avsnitt handlar om fysisk aktivitet.

Stresshormon

Våra fysiologiska stressystem är anpassade för en kortvarig aktivering. När vi ser ett lejon ska vi springa därifrån. Då behöver vi extra kortisol, stresshormonet för att kunna fly. Vid fara producerar din kropp blixtsnabbt kortisol för att kunna fly eller slåss.

Långvarig stress

Många upplever för hög stress i vardagen och har man då även PTSD då är det ännu högre. Hjärnan är då hela tiden på sin vakt om det finns hot så att du kan reagerar med detsamma. Men våra kroppar är inte byggt för att handskas med långvarig stress och höga kortisol nivåer. Långvarig stress leder ofta till andra problem som till exempel värk, yrsel, tinnitus, migrän, viktökning, mag-tarmproblem, eksem, sömnproblem, minskad sexuell lust, humörsvängningar, koncentrationssvårigheter och minnessvårigheter

Påverka

Det är bara en del av de många sjukdomarna som kan vara konsekvenserna av långvarig stress och därför är det viktig att vi försöker att minska stressen och kortisolnivån. Nu kommer fysisk aktivitet med i bilden. Psykiskt välbefinnande kan påverkas av fysik aktivitet eller träning och vi vet att människor som regelbundet motionerar uppvisar större psykiskt välmående, jämförts med de som inte motionerar.

När man tränar och pulsen går upp stiger kortisolnivån, men efter träningen sjunker kortisolnivåerna till lägre nivåer än innan din träning. Regelbunden träning leder till att vilopulsen blir lägre, kortisolnivån minskar och att blodtrycket sjunker. Det leder till att din kropp bättre kan hantera stress såväl fysisk och psykisk stress.

Natur som botemedel

Visste du att det finns tydliga kopplingar mellan din stressnivå och vistelse i naturen? En studie från Sveriges Lantbruksuniversitet [i] visar att människor med tillgång till lövskog och annan typ av rofylld natur generellt har lägre stressnivåer. Naturmiljön erbjuder avslappning, återhämtning och bidrar till att du känner dig piggare.

Om du befinner dig i naturen och dessutom är fysiskt aktiv, minskar risken för att drabbas av mental ohälsa säger samma studie. Kombinationen av att vara fysisk aktiv ute i naturen är ett värdefullt botemedel.

Promenera

Enkla saker som till exempel en promenad kan kännas svårt att motivera sig till, samtidig som den kan bidra till att du så småningom mår bättre. Många finner ro i att vara ute i naturen och visste du, att du förbättrar koncentrationsförmågan och gör det lättare att fokusera efter en promenad i naturen? Naturmiljöer kan helt enkel påverka att du känner mer lugn och ro och då förbättrar du din psykiska hälsa.

Skulle du vilja börja träna men känner du dig själv och vet att du har det svårt att fortsätta med något efter några dagar. Då rekommenderar jag dig att ta kontakt med en fysioterapeut som jobbar med fysisk aktivitet på recept och att läsa detta avsnitt i min blogg.

 

Lev, känn dig fri och hel!

Jeanette

 

Gratis

Insikt och förståelsekurs

 

Populära online kurser

Från trauma till kraft

Frigörelse från skam

Självmedkänsla

 

För professionella:

För dig som arbetar med klienter, patienter, elever, brukare. För dig som arbetar med människor

PTSD kurs, psykologi av trauma, online

EMDR utbildning

 

ViduNova trauma expertiscentrum

EMDR Academy 

[i] M. van den Bosch 2011, SLU