Hej!

Detta blogginlägg handlar om #METOO

 

Vi är inne i en ny tid. Många skådespelerskor har anklagat en filmproducent som har våldtagit och sexuellt trakasserat många kvinnor under decennier. Den 5 oktober skrev New York Times om det och den 15 oktober skriver skådespelaren Alyssa Milano på Twitter “Om alla kvinnor som har blivit sexuellt trakasserade skriver ‘#METOO’ som status, kanske människor kan förstå omfattningen av problemet”.

80% av alla kvinor

På min hemsida jeanetteniehof.se skriver jag på första sidan ’’Du är inte ensam, var tredje kvinna har upplevt en traumatisk sexuell händelse’’. Nu skrivs det om ännu högre antal, 4 av 5 kvinnor, det vill säga 80% av alla kvinnor har negativa sexuella erfarenheter. Problemet är stort och det förekommer överallt, i hemmet, på gatan, på arbetsplatsen, i affären och i skolan.

Sexuella trakasserier

#METOO säger ingenting om själva händelsen, det kan variera från sexuella trakasserier till övergrepp. Det varierar från att någon sa något sexistiskt, klappade dig på rumpan, att du får bilden av din kollegas könsorgan i din Messenger-box, till att du har varit med om incest eller en gruppvåldtäkt.

Ett tydligt exempel

Många kvinnor som kommer ut nu har aldrig vågat berätta tidigare om vad som har hänt dem. Vissa berättelser fastnar i huvudet. En berättelse från en kvinna som nu är i 50-årsåldern är ett tydligt exempel. Hon har varit tyst om våldtäkten som hände när hon var 14. Hon har skuldbelagt sig själv för hon hade ju en kort kjol, hade druckit alkohol och hon flirtade ju själv med grannen. Hon trodde att det var hennes fel, skämdes och var tyst i många år, tills hennes dotter fyllde 14 år. När hon då berättade för anhöriga blev hon dåligt bemött, skuldbelagd och inte trodd, skammen och skuldkänslorna blev större och hon blev tyst igen. Nu under #METOO-rörelsen vågade hon skriva om det.

Konsekvenser

Sexuella övergrepp leder ofta till ett posttraumatiskt stressyndrom, men även trakasserier kan ha stora konsekvenser för din psykiska hälsa. Trakasserier kan till exempel leda till ångest inför en ny arbetsdag, ångest att gå till en arbetsplats där en kollega går över dina gränser. Trakasserier kan leda till depression eller utmattning. I mina första sju bloggar skriver jag om de många negativa konsekvenserna som negativa sexuella erfarenheter kan orsaka. I mitt självtest kan du ser hur en negativ sexuell händelse har påverkat dig.

Läkning

Första steget i läkningsprocessen börjar med att erkänna för dig själv att det har hänt och att det påverkar ditt liv. #METOO har hjälpt många kvinnor att komma ut och erkänna att det har hänt. Första steget är så viktigt. #METOO har hjälpt kvinnor att ta ett steg ur skammens värld. #METOO har hjälpt många över den första tröskeln men har också lett till obehagskänslor. Vad nu? Vad har jag gjort, varför skrev jag det? Detta kan hjälpa dig att ta nästa steg.

Det andra steget är att få veta att det går att bli av med de negativa konsekvenserna av ett sexuellt trauma även om det har hänt 10, 25, 40 eller 50 år tillbaka. I mina bloggar om behandling kan du läsa om evidensbaserade metoder. Ett annat steg kan också vara att du vill jobba med skam och skuldkänslor kring dina negativa sexuella erfarenheter.

Kurser

Jag har utvecklat två självstudiekurser, en kring bearbetning och en kring skam. Tryck på länkarna om du vill ha information om kurserna.

För att nå ut till så många kvinnor som möjligt ger jag den kommande veckan #METOO-rabatt. Jag vill att du ska veta att du kan lämna de negativa erfarenheterna bakom dig, bli fri från de negativa konsekvenserna och leva ett liv som du är på jorden.

Mitt nästa blogginlägg kommer att handla om skam.

 

Lev, känn dig fri och hel!

Jeanette

 

Gratis

Insikt och förståelsekurs

 

Populära online kurser

Från trauma till kraft

Frigörelse från skam

Självmedkänsla

 

För professionella:

För dig som arbetar med klienter, patienter, elever, brukare. För dig som arbetar med människor

PTSD kurs, psykologi av trauma, online

EMDR utbildning

 

ViduNova trauma expertiscentrum

EMDR Academy