Finns det då ett samband mellan PTSD och HSP?

Detta blogginlägg handlar om relationen mellan Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och hög sensitiv personlighet eller Highly Sensitive  Person (HSP). I förra blogginlägget skrev jag att många av mina klienter rapporterar att de har ADHD och jag kan skriva samma sak om HPS. Många klienter berättar för mig att de är hög sensitiva. Finns det då ett samband mellan PTSD och HSP?

För att besvara den fråga vill jag först kort berätta vad som är PTSD och HSP.

PTSD

PTSD är ett tillstånd som kan uppstå efter att en person har upplevt eller bevittnat en traumatisk händelse, med hot om död, allvarlig skada eller sexuella övergrepp. PTSD har fyra kriterier. För det första måste man ha återupplevelser av den traumatiska händelsen. Det kan vara påträngande minnen, filmer som spelas upp i huvudet, mardrömmar eller flashbacks.

Det andra kriteriet för PTSD är undvikande. Man vill undvika plågsamma minnen. Det kan man göra genom att ständigt vara igång. Så länge man är upptagen behöver man inte tänka. Du kan vara upptagen med arbete, sport, sociala media, shopping ect. Många undviker situationer och miljöer som påminner om den traumatiska händelsen.

Grubblande, skuld och skamkänslor tillhör det tredje kriteriet för PTSD, dessa kallas ’negativa tankar och nedstämdhet’. Många kvinnor som har varit med om ett övergrepp är väldigt självkritiska och tycker att de är värdelösa, dumma, äckliga eller fula.

Det fjärde och sista kriteriet för PTSD är överspändhet. Kroppen är 24 timmar om dagen på sin vakt och får ingen paus. Man skräms väldigt lätt och reagerar mycket starkare än vad som kan anses normal i en viss situation.

HSP

HSP är ett begrepp myntat av psykologen Elaine Aron som började skriva om det för cirka 20 år sedan. För 15 år sedan var HSP inte så känt och då rekommenderade jag klienter att läsa en bok av Elaine Aron. Nu vet de flesta mer om HSP och många har läst någon av hennes böcker.

Vi skulle kunna säga att högkänsliga personer har ett medfött känsligare nervsystem än hos genomsnittet och en hjärna som fungerar mer sensitivt. Detta innebär att högkänsliga kan uppfatta information och känslor som andra inte lägger märke till. HSP reflekterar mer över dagliga saker och sorterar information på ett annat sätt. Detta leder till att input från omgivningen kommer in mycket starkare än som är vanligt hos andra.

Min dotter

Jag blev intresserad av HSP för 19 år sedan när jag hade en liten bebis som reagerade väldig stark på sin omgivning. En väninna rekommenderade mig att läsa Elaine Arons första bok.  Jag är tacksam att jag fick den kunskapen så att jag kunde förstå min dotter bättre och kunde acceptera att hon till exempel inte ville ha en polotröja på sig.

Sambandet mellan PTSD och HSP

Men nu till sambandet mellan PTSD och HSP. Det sista kriteriet av PTSD, överspändhet är precis vad människor som är högsensitiva upplever. De är väldigt sensitiva för alla sinnesintryck som ljud, ljus, dofter eller beröring. Vi vet att stress och sömnproblem som härrör från PTSD leder till en högre känslighet och att PTSD åtföljs av en överkänslighet för stimuli eftersom hjärnan blir mer uppmärksam och hela tiden är på sin vakt för att detektera nya potentiella hot.

Å andra sidan leder högkänslighet till att potentiellt traumatiska händelser uppleves av några mycket mer levande och intensivt. Detta kan innebära att en mindre allvarlig händelse vid en HSP lättare kan leda till utveckling av PTSD. Med andra ord: händelser som kan anses vara mindre intensiva av andra kan redan ha en enorm traumatisk effekt på vår HSP. En mycket känslig person kan känna sig hotad snabbare och vara mer uppmärksam på faror.

Vi skulle kortfattat kunna säga att PTSD leder till högre känslighet och att högkänslighet i sin tur lättare kan leda till utveckling av PTSD.

Högkänslighet och PTSD är en dubbel känslighet.

I nästa blogginlägg beskriver jag hur du kan skilja mellan PTSD och HSP och vad du skulle kunna göra åt det.

 

Lev, känn dig fri och hel!

Jeanette

 

Vill du få min blogg varannan vecka i din e-postlåda? Prenumererar dig då på Jeanettes fria utbildning och inspiration. Klick här.

Gratis

Insikt och förståelsekurs

 

Populära online kurser

Från trauma till kraft

Frigörelse från skam

Självmedkänsla

 

För professionella:

För dig som arbetar med klienter, patienter, elever, brukare. För dig som arbetar med människor

PTSD kurs, psykologi av trauma, online

EMDR utbildning

ViduNova trauma expertiscentrum

EMDR Academy