Detta blogginlägg handlar om skam.

När kände du sist skam? Skam är en intensivt smärtsam tanke att det är fel på mig och att jag därför inte är värd att accepteras och älskas. De flesta människor känner igen det för att skam är en universell känsla, något vi alla upplever i varierande grad. Vi känner väl alla igen hur svårt det är att vara var själva i ett samhälle där det är så viktigt att vara perfekt och passa in. Vi spelar med i spelet och visar på Facebook hur perfekta våra liv är, hur bra och roligt vi ha det. Vi lägger tid och energi på att försäkra oss om att vi lever upp till andras förväntningar.

Psykisk ohälsa

Det finns mycket skam i vårt samhälle kring psykiska problem, ätstörningar, mobbning, självmord, sexuella övergrepp och våld i nära relationer. Det får inte vara, det är tabu. Skam är kulturellt präglad, vad som är ok i ena delen av världen är tabu på en annan plats. Enligt Brené Brown som skrev boken Kvinnor och Skam, rör den vanligaste skammen sig kring kroppsbild, modersroll, familj, föräldraskap, pengar, arbete, hälsa, missbruk, sex, åldrande, religion och trauma.

Kritiserar dig själv

Det är inte bara när andra dömer, kritiserar eller förlöjligar oss vi känner skam, vi är bra på att kritisera oss själva. Många kvinnor med ett sexuellt trauma i bakgrunden vänder känslor inåt och övertygar sig själva om att de är dåliga, fula, äckliga, och förtjänar att bli övergivna.

På ytan kan vi låsas att vi är ok, att ingenting har hänt men inne kan vi inte få tyst på inre kritiker, som ständigt snurrar i huvudet: ’jag är fel’ jag är äcklig’ Jag kan inte skapa bra relationer’ Så länge vi inte tar hand om det som ligger under ytan, bearbetar själva traumat blir det svårt att få tyst på den inre rösten och skammen.

Undvika

Skam är mer än en dålig självkänsla men också en fundamentalt mänsklig känsla som inte “får finnas”. Det som inte får vara, som istället trycks bort, kommer att ta mer och mer plats och leda till ännu mer psykisk ohälsa. Allt du undviker eller trycker bort har en tendens att växa och det tar mycket energi. Du kan jämföra det med att trycka en boll under vatten. Det tar kraft, mycket kraft och så fort du blir lite svagare kommer bollen upp. Den kommer upp rakt i ditt ansikte.

Konsekvenser

Skammens konsekvenser är rädsla, klander och bortkoppling för att vi inte vill känna obehagliga känslor. Vi pratar inte om skam. Vi upplever den, vi känner den och vi lever ibland med den under en hel livstid, men vi pratar inte om den. Sverige är ett öppet samhälle men om till exempel pengar och skam pratas inte. Även personal som arbetar med psykisk ohälsa pratar sällan om skam. Samtidig som skam berör alla.

Makt

Nästan alla kvinnor som har varit med om ett sexuellt trauma har problem med skam. Ju sämre du förstår skam och desto mindre du vill titta och undersöka skam, desto större makt får den över dig. Vi behöva undersöka hur skammen påverkar våra känslor, tankar och beteende. Om du hittar ett sätt att prata om skam och lär dig mod och medkänslan kan du förändra ditt sätt att leva, älska och bygga relationer.

Återhämtning från skam

Vill du arbeta med din skam? Jag har utvecklat en självstudiekurs kring skam baserat på mina 25 års erfarenhet som terapeut och bland annat Brené Brown forskning och bok (2008) Kvinnor och skam. I kursen hjälper jag dig att transformera skam till mod och självmedkänsla.

 

Lev, känn dig fri och hel!

Jeanette

 

Gratis

Insikt och förståelsekurs

 

Populära online kurser

Från trauma till kraft

Frigörelse från skam

Självmedkänsla

 

För professionella:

För dig som arbetar med klienter, patienter, elever, brukare. För dig som arbetar med människor

PTSD kurs, psykologi av trauma, online

EMDR utbildning

 

ViduNova trauma expertiscentrum

EMDR Academy 

Brené Brown, (2008) Kvinnor och skam. Hur vi kan förändra vårt sätt att leva.