Hej!

Den här bloggen handlar om beteende som är konsekvenser av sexuellt våld.

Det finns starka samband mellan att utsattas för övergrepp någon gång i livet och att drabbas av fysisk och psykisk ohälsa, sexuella problem och särskilda beteende. Blev du utsatt som barn kan svårigheterna vara ännu större, framför allt om det skett upprepade gånger.

Din kropp

Många drabbade kvinnor har problem med att visa sin egen kropp. Du kanske vill dölja dig själv under stora kläder eller använder flera klädesplagg över varandra. Du kan omedveten ha valt att vara stor och överviktig eller mager. Vilken storlek du än har valt, vill du inte visa din egen kvinnliga kropp. Att vara attraktiv kan ju leda till intimitet och sexualitet och det vill du undvika.

Att ha varit utsatt för sexuella kränkningar kan leda till stor förvirring och obehag och det vill ingen känna. Vi vill alla dämpa våra obehagskänslor och vi gör det på olika sätt. Den ene dämpar sina känslor med att jobba jämt och inte tillåta sig själv att bara vara. En annan dämpar det genom att röka eller dricka för mycket alkohol. En tredje dämpar sina obehagskänslor genom att shoppa, sporta eller äta för mycket. En kombination av dessa beteenden är inte ovanlig och kan leda till missbruk.

Självskadande beteende

En mer extrem, men vanligt förekommande sätt att dämpa känslor är självskadande beteende. Det kan variera från milt självskadande- till allvarligare självskadande beteende. Syfte är inte att skada dig själv men att dämpa dina känslor, för det är lättare att känna fysiska smärtor än psykiska smärtor. Det kan vara så svårt att hantera starka känslor.

Många kvinnor med ett sexuellt trauma har ett starkt kontrollbehov. När övergreppet skedde hade du ingen kontroll och nu försöker du att inte tappa kontrollen. Du har en känsla att du måste ha kontroll över dig själv, andra och situationen. Du känner att du måste ha kontroll över dina känslor, din ilska och din övergivenhet. Du har lärt att stänga av dig själv. Fast det känns ensamt ger det dig en känsla av kontroll.

Kontrollbehovets syster är perfektionism. Genom perfektionism vill du skapa kontroll och kan hålla dig själv ständigt sysselsatt. Det hjälpar dig att döva dina känslor.

Tack, starka kvinna att du tog dig tid att läsa min blogg. Är du med på resan?

Nästa vecka skriver jag om negativa tankar som är konsekvenserna av sexuellt våld.

Lev, känn dig fri och hel!

Jeanette

 

Gratis

Insikt och förståelsekurs

 

Populära online kurser

Från trauma till kraft

Frigörelse från skam

Självmedkänsla

 

För professionella:

För dig som arbetar med klienter, patienter, elever, brukare. För dig som arbetar med människor

PTSD kurs, psykologi av trauma, online

EMDR utbildning

 

ViduNova trauma expertiscentrum

EMDR Academy