Hej!

Den här bloggen handlar om fysiska konsekvenser av sexuellt våld.

Den finns starka samband mellan att utsättas för övergrepp någon gång i livet och att drabbas av psykisk och fysisk ohälsa. Följden av att ha varit utsatt som barn gör den psykiska och fysiska ohälsan ännu större, fram för allt om det skett upprepade gånger.

Som första tänker jag på fysiska skador direkt efter övergreppet som; blåmärken, sönderriven hud kring slidan eller anus, urinvägsinfektion och sexuellt överförbara sjukdomar eller risken och ångest för en graviditet.

Smärtor

På längre sikt är de mest förekommande fysiska problem oförklarlig långvarig smärta som mag- och tarmsmärtor, illamående, huvudvärk samt samlagsmärtor, menssmärtor eller oförklarlig infertilitet.

När möjligheterna att bemästra eller bearbeta svåra händelser som sexuella övergrepp inte räcker till så upplever vi stress. Det är helt normalt att du som har varit utsatt, upplever stress, långvarig stress. Det finns ett samband mellan långvarig stress och fysiskt lidande. En vanlig konsekvens av stress är ofta sömnproblem, samtidig som du kan har mardrömmar som konsekvens av övergreppet.

Stress

Tänk vad som bara händer i din kropp när du upplever stress och har sömnsvårigheter natt efter natt efter natt. Stress leder till att immunförsvar nedsätts och du lättare drabbas av infektioner. Visa hormonrubbningar kan ha samband med svår stress, liksom menstruationsproblem. Stress kan ta sig uttryck i många olika symtom från magtarmkanalen såsom ökad gasbildning, förstoppning, diarré och illamående. Högt blodtryck är ett annat stressymptom, som i sin tur kan leda till hjärt- och kärlsjukdom. Spänningshuvudvärk och migrän kan vara orsakat av stress. Hudutslag kan vara stressrelaterade och det sista som jag vill nämna i relation till stress är smärtor och besvär från rörelseorganen, smärtor i nacke, axlar och rygg.

Ond cirkel

Ofta lider man samtidig av olika nämnda besvär, man hamnar helt enkelt i en ond cirkel samtidig som kvinnor med ett sexuellt trauma i bakgrund ofta upplever ett förakt för sin egen kropp. Du kan känna dig äcklig, smutsig eller ful. Som följ av lidandet känner kvinnor sig tvungen att isolera sig som leder i sin tur till större ensamhet och sämre livskvalitet och ökat psykisk ohälsa.

Nästa vecka skriver jag om de psykiska konsekvenserna av sexuellt våld.

Lev, känn dig fri och hel!

Jeanette

 

Gratis

Insikt och förståelsekurs

 

Populära online kurser

Från trauma till kraft

Frigörelse från skam

Självmedkänsla

 

För professionella:

För dig som arbetar med klienter, patienter, elever, brukare. För dig som arbetar med människor

PTSD kurs, psykologi av trauma, online

EMDR utbildning

 

ViduNova trauma expertiscentrum

EMDR Academy