Hej!

Den här bloggen handlar om relationsproblem som är konsekvenser av sexuellt våld.

Det finns starka samband mellan att utsattas för övergrepp någon gång i livet och att drabbas av fysisk och psykisk ohälsa, sexuella problem och relationsproblem senare i livet. Blev du utsatt som barn kan svårigheterna vara ännu större, framför allt om det skett upprepade gånger.

Tillit

För att få en fungerande relation behöver man tillit. Båda parterna behöver känna att de kan lita på varandra. Har du blivit utsatt av en familjemedlem, en vän eller en partner då är tilliten skadat och den behöver reparation.

Att älska sig själv

En annan förutsättning för en fungerande relation är att du älskar dig själv. I förra bloggen skrev jag om den negativa självbilden du kan ha fått som konsekvens av sexuellt våld. Om du tycker att du inte är värd att bli älskad och att ha en partner som älskar dig blir det svårt att bygga en relation med någon annan. Du behöver känna att du är lika mycket värd som en annan.

Gränser

I hälsosam relation är det viktigt att ge dina åsikter om saker och ting och att du vågar ställa upp för dig själv. Att våga sätta gränser och säga nej. Kanske har du letat efter en stark partner som skulle skydda dig, men du känner nu att det inte finns tillräcklig med plats för dig.

Avvisning

Våga du visa vem du är? Många kvinnor är rädda att andra kommer att avvisa dig om de verkligen skulle känna dig, om du skulle ha en öppen relation med dem. Om du är rädd för det är det lättare att avstänga dig för andra, samtidig som du längtar efter gemenskap och vill bryta din ensamhet. Det kan vara så svårt att ta emot kärlek och att bli omhändertagen. Att våga vara dig själv och att kunna ta emot kärlek är en förutsättning för en lycklig relation, och något du kan lära dig.

Tack, starka kvinna att du tog dig tid att läsa min blogg. Är du med på resan?

Nästa vecka skriver jag om minnesbesvär som är konsekvenserna av sexuellt våld.

Lev, känn dig fri och hel!

Jeanette

 

Gratis

Insikt och förståelsekurs

 

Populära online kurser

Från trauma till kraft

Frigörelse från skam

Självmedkänsla

 

För professionella:

För dig som arbetar med klienter, patienter, elever, brukare. För dig som arbetar med människor

PTSD kurs, psykologi av trauma, online

EMDR utbildning

 

ViduNova trauma expertiscentrum

EMDR Academy