Tio barn om dagen mister en förälder. En procent mister ett syskon innan de fyller arton. En
fjärdedel av oss alla lever i otrygga hemförhållande som påverkar deras vardag.

Sorg och trauma kan även upplevas vid andra förluster och traumatiska händelser som
skilsmässa, sjukdom, missbruk, fosterhemsplacering, flykt, våld, sexuella övergrepp,
mobbing med mera. Varje pedagog träffar dagligen dessa barn, många med begränsad
kunskap om sorg och PTSD.

Efter kursdagarna har du fördjupat kunskaperna kring barn, sorg och trauma. Med den nya
kunskapen kommer du att känna dig tryggare och kompetentare att förstå och möta barn
och unga. Teori kommer varvas med patientfall, interaktiva övningar och film.

 

Läs mer här