Om Jeanette Niehof

Jag, Jeanette (1968) är uppvuxen och utbildad i Nederländerna och har 20 års erfarenhet inom traumabehandling. 2009 flyttade jag med min familj till Sverige. När jag började jobba som psykolog 2011 i Sverige upplevde jag en bristande kunskap om trauma och PTSD-behandling.

Detta är även  en anledning till att jag har starta utbilda vårdpersonal i EMDR, en evidensbaserad trauma behandlingsmetod.  Mer information hittar du på www.emdr-academy.se

Att våga berätta…

De flesta av mina svenska klienter har tidigare träffat terapeuter utan att nå önskat resultat. Många har aldrig vågat berätta för sin terapeut om sina negativa sexuella upplevelser.

Jag är legitimerad logoped (1989) och legitimerad psykolog (1995) i Sverige och Nederländerna. Jag är certifierad psykotraumaterapeut (NL) och certifierad EMDR practitioner och handledare. Förutom detta har jag följande utbildningar och akademiska studier:

  • Steg 1 & 2 i Kognitiv Beteende Terapi sedan 2003
  • Utbildning som primärvårdspsykolog
  • Mindfulnessinstruktör
  • Akademiska studier: Den grundläggande Humanistiska psykologin
  • Personlig coach i enneagrammet (en dynamisk personlighetsmodell)
  • Vidareutbildning inom familjeterapi, familjekonstellationer, lösningsfokuserad terapi och sexologi
  • MI-lärare (Motiverande Samtal utbildare) i Region Skåne.
  • Diplomerad rökavvänjare samt registrerad som rökavvänjarutbildare i Sverige
  • Hypnos practitioner

Nederländerna har en hög standard inom psykologin

Internationellt är Nederländerna känt för sin höga standard inom psykologin. En stor del av världens psykotraumaforskning kommer från Nederländerna. I Nederländerna var jag en av de första registrerade EMDR terapeuter och var aktiv i EMDR utbildningskommitté. Jag har även varit aktiv i styrelsen för EMDR Sverige och startade 2022 tillsammans med några andra terapeuten EMDR föreningen. En Förening som vill utveckla EMDR, lära ut bättre protokoll med KBT perspektiv och integrera fler effektiva verktyg för traumabearbetning

I Nederländerna har jag arbetat på sjukhuset ‘Isala Kliniken’ i Zwolle och har i nästan 10 år haft ett eget företag; ‘Ithaka Psykolog praktik’, en praktik med fokus på traumabehandling, med speciell inriktning på sexuellt trauma.

Jag har lång erfarenhet i behandling av komplexa trauman. I Sverige började jag årsskiftet 2011 arbeta på Hälsoenheten inom Skånes Universitetssjukvård som psykolog, rökavvänjare och beteendeterapeut. 2013 till 2015  arbetade jag på Röda Korsets behandlingscenter för krigs- och tortyrskadade som psykolog/psykotraumaterapeut.

Eget företag – ViduNova

Sedan 2015 har jag haft ett eget företag ViduNova trauma expertiscentrum AB. Där träffar jag många kvinnor med sexuella trauman från barndomen eller senare i livet.

När min väntelista blev längre än 3 månader funderade jag hur jag skulle kunna nå fler kvinnor. En online mötesplats och en online gruppbehandling verkar vara lösningen. Jag pratade med utsatta kvinnor och har samskapat en del av mina material med dem.

EMDR Utbildningar

När väntetiden blev ännu längre bestämde jag att det var dags att utbilda kollegor i evidensbaserad traumabehandling. Mina EMDR utbildningar är öppet för bland annat kuratorer, socionomer, sjuksköterskor och coacher. Läs gärna mer på EMDR-Academy.se

Min mission

Jag vill att alla kvinnor som har negativa sexuella erfarenheter ska veta att det är möjligt att bearbeta den traumatiska händelsen. Jag hjälper dig att gå vidare och lämna trauma, skuld, skam och negativa tankar bakom dig och lära dig respektera dig själv för vem du är.

Till Guiden

Ibland blir känslor överväldigande. Låt mig ge dig min första hjälpen-guide.

Gratis Första Hjälpen Guide