Hej!

 

Den här bloggen handlar om PTSD.

PTSD är ett posttraumatiskt stressyndrom. Det är ett tillstånd som kan uppstå efter att en person har upplevt eller bevittnat en traumatisk händelse, med hot om död, allvarlig skada eller sexuella övergrepp. Man behöver alltså inte själv ha upplevt den traumatiska händelsen. Man kan ha bevittnat eller hört om händelsen.

 

Jag har haft en klient som fick PTSD efter en polisbeskrivning innehållandes motbjudande detaljer om en sak en anhörig hade varit med om. I kriterierna för PTSD ingår det inte att man kan ha sett något chockerande på TV men jag har behandlat vuxna för PTSD symptom efter att de som barn såg något som var ämnat för vuxna ögon.

Återupplevelser

PTSD har fyra kriterier. För det första måste man ha återupplevelser av den traumatiska händelsen. Det kan vara påträngande minnen, filmer som spelas upp i huvudet, mardrömmar eller flashbacks. En av mina klienter fick ofta flashbacks när han kände lukten av kött. En av hans anhöriga hade gått bort vid en brand och han hade identifierat kvarlevorna. Doften av kött påminde honom om detta.

Undvikande

Det andra kriteriet för PTSD är undvikande. Man vill undvika plågsamma minnen, det kan man göra genom att ständigt vara igång. Så länge man är upptagen behöver man inte tänka, men på kvällen och natten kommer minnen som ovälkomna gäster på besök. Många undviker omständigheter där det traumatiska har hänt. En av mina tidigare klienter blev våldtagen efter en fest. Hon gick inte ut längre och isolerade sig själv.  Många kvinnor med ett sexuellt trauma i bakgrunden undviker att prata om det, känner sig ensamma eller apatiska och har inget sexuellt intresse.

Negativa tankar

Grubblande, skuld och skamkänslor tillhör det tredje kriteriet för PTSD, dessa kallas ’negativa tankar och nedstämdhet’. Många kvinnor som har varit med om ett övergrepp är väldigt självkritiska och tycker att de är värdelösa, dumma, äckliga eller fula. En del kvinnor tycker det är deras eget fel och lägger skulden på sig själva. Det är ofta så med kvinnor som har varit utsatta som barn.

Överspändhet

Det fjärde och sista kriteriet för PTSD är överspändhet. Kroppen är 24 timmar om dagen på sin vakt och får ingen paus. Man skräms väldigt lätt och reagerar mycket starkare än vad som skulle passa vid en given situation. En av mina klienter reagerade väldigt starkt när hennes barn var lite högljudda. Hon blev då ofta väldigt irriterad och arg och skämdes efteråt. Hon kände ingen kontroll över sina reaktionsmönster.

 

Tack, starka kvinna att du har läst min blogg. Är du med på resan?

Undrar du om du själv har PTSD? På min hemsida under självtestet kan du ladda ned ett PTSD självtest. Nästa gång skriver jag om skuldbeläggning.

Lev, känn dig fri och hel!

Jeanette

 

Gratis

Insikt och förståelsekurs

 

Populära online kurser

Från trauma till kraft

Frigörelse från skam

Självmedkänsla

 

För professionella:

För dig som arbetar med klienter, patienter, elever, brukare. För dig som arbetar med människor

PTSD kurs, psykologi av trauma, online

EMDR utbildning

 

ViduNova trauma expertiscentrum

EMDR Academy