Hej!

Idag handlar min fria utbildning och inspiration om komplex PTSD. Men först några ord om Corona. Många människor med PTSD har nu ännu mer ångest pga Coronaviruset . Jag vill gärna hänvisa till min gratis Första hjälpen Guide var jag beskriver olika ångest reducerande övningar. Är du med i support gruppen då pratar vi nästa fredag om hur vi kan hantera rädsla i denna tid. Men nu till PTSD och Komplex PTSD.

 

För några år sedan trodde de flesta svenskar att endast flytningar från krigsdrabbade länder eller militärer kunde få PTSD. Nu vet många att det inte är så och nu mailar även klienter mig att de har komplex PTSD. Det verkar finnas många myter och missförstånd kring komplex PTSD. Låt oss titta lite närmare på det.

Enligt ICD-11 (International Classification of Diseases) måste man för det första uppfylla alla kriterier för PTSD annars kan man inte ha diagnosen komplex PTSD. I mitt förra inspirationsbrev skrev jag om PTSD, jag ger nu en kort sammanfattning från vad jag berättade där.

För att kunna få diagnosen PTSD måste man ha upplevt ett sexuellt trauma eller livshotande händelse och uppfylla följande fyra andra kriterier. För det första måste man ha återupplevelser av den traumatiska händelsen. Det kan vara påträngande minnen, filmer som spelas upp i huvudet, mardrömmar eller flashbacks. Det andra kriteriet är undvikande beteende. Man vill undvika plågsamma minnen från den traumatiska händelsen. Grubblande, skuld och skamkänslor tillhör det tredje kriteriet *) för PTSD, dessa kallas ’negativa tankar och nedstämdhet’. Det fjärde och sista kriteriet är överspändhet. Då är kroppen är på sin vakt 24 timmar om dygnet och får ingen paus. Man skräms väldigt lätt och reagerar mycket starkare än vad som skulle passa vid en given situation.

Komplex PTSD plus några andra symptom
För att kunna ställas diagnosen komplex PTSD ska man, förutom dessa PTSD kriterier, även ha de följande tre symptom:

– Problem med reglering av känslor

– Negativ självbild
– Problem in relationer till andra

Vid komplex PTSD har du då utöver PTSD även problem med att hantera dina känslor som ilska, frustration eller sorg som ofta leder till utbrott. Människor med komplex PTSD har en negativ självbild och de kan tro att allt är deras fel. De tror att de är äckliga eller att de är värdelösa och förtjänar att lida. Det är inte svårt att räkna ut att PTSD symptom plus frekventa utbrott och brist på en realistisk självbild lätt kan leda problem i nära relationer. På grund av dessa sista tre symptom förväxlas komplex PTSD tyvärr ganska ofta med emotionell instabil personlighetsproblematik.
Sammanfattningsvis är skillnaden mellan PTSD och komplex PTSD endast att komplex PTSD leder till fler symptom och inte att de symptomen är mer allvarliga. PTSD symptom i sig är allvarliga och orsakar stort lidandet.

Komplex trauma eller komplex PTSD?
Förutom detta tror många att komplex trauma är samma sak som komplex PTSD, men det är inte sant. Ofta använder man termen komplex trauma vid upprepade barntrauma som sexuell-, fysiskt- eller/ och psykiskt våld. En sådan komplex traumatisering leder inte automatiskt till komplex PTSD. Upprepade trauma från barndomen kan båda leda till PTSD och komplex PTSD. Ett enkelt trauma i vuxen ålder kan eventuellt leda till komplex PTSD. Till exempel utvecklade 12 % av offren för 9/11, ett enkelt trauma, komplex PTSD. En annan forskning visade att 25% vuxna som under sin barndom var utsatta för upprepade misshandel hade PTSD och inte komplex PTSD. Har du haft en svår barndom med upprepade trauma betyder det inte automatisk att du har PTSD eller Komplex PTSD.

Behandling
Komplex PTSD har alltså mer symptom än PTSD. Det som är positivt är att båda PTSD och komplex PTSD är behandlingsbara med evidensbaserade behandlingsmetoder som EMDR och PE. Mer om det kan du läsa i tidigare blogginlägg.

Lev, känn dig fri och hel!

Jeanette

 

*) enligt DSM 5, men som inte är med i ICD-11

Källa Prof. Agnes van Minnen EMDR Magazine jaargang 6 nr 18 2018

 

Gratis

Insikt och förståelsekurs

 

Populära online kurser

Från trauma till kraft

Frigörelse från skam

Självmedkänsla

 

För professionella:

För dig som arbetar med klienter, patienter, elever, brukare. För dig som arbetar med människor

PTSD kurs, psykologi av trauma, online

EMDR utbildning

ViduNova trauma expertiscentrum

EMDR Academy