Detta blogginlägg är en i en serie av 7 bloggar kring posttraumatisk stress och hälsa. För att återhämta dig från PTSD är traumabearbetning det viktigaste, samtidigt som du kan påverka din stressnivå genom din livsstil. Vi kan påverka vår stressnivå genom bland annat mat, fysisk aktivitet, sömn, meditation, yoga, våra relationer och fritidsaktiviteter.

Detta avsnitt handlar om Yoga och det är Josephine Norrbo som bloggar om hur yoga kan vara ett stöd i behandlingen av trauma. När ordet yoga används i texten refereras det till Trauma Center Trauma Sensitive Yoga och inte generell yoga, som finns i många olika varianter.

 

Yoga och forskning

Vi är alla olika och upplever yoga på olika sätt beroende på våra erfarenheter. Forskning har visat att yoga kan ge en minskning av symptom vanliga vid PTSD och trauma, som stress, depression och flashbacks. Forskare har undersökt effekten av yoga i Boston, i USA, och sett hur yoga påverkar den del av vår hjärna som bland annat hjälper oss att reglera känslor. Känslor kan ofta upplevas som skrämmande och ohanterbara.  Man har sett att yoga kan öka förmågan att uppleva känslor säkert i nuet och främja en känsla av säkerhet och trygghet i kroppen.

 

Yoga, trauma och kroppen

Yoga består av kroppsliga rörelser, medveten andning och att öva sig att vila. I samtalsterapi kan du prata om ditt trauma och få hjälp att närma dig dina traumatiska upplevelser. Yoga vänder sig direkt till kroppen, till det ordlösa, och ger dig möjlighet att i ditt eget tempo känna din kropp igen. Igen, för att det är vanligt att man stänger av delar av sin kropp efter ett trauma för att skydda sig mot obehagliga minnen och känslor.

Detta är en smart mekanism i stunden, men kanske inte hjälpsam i längden då det kan hindra dig från att gå vidare och lämna ditt trauma i det förflutna. Yoga ger dig en möjlighet att i ditt eget tempo känna alla delar av din kropp igen och återerövra din kropp. Din kropp är inte längre ett hot, utan kan, över tid, bli en trygg plats igen.

 

Egenmakt och självvärde

I den här formen av yoga, trauma sensitive yoga, lägger vi mycket vikt vid valmöjligheter och egenmakt. Om du har upplevt att någon annan tagit makten över din kropp eller vilja kan det göra att du känner dig maktlös, yoga bjuder in till att öva dig i valmöjlighet igen. Du kan välja hur du vill göra en yogaform, om du ens vill göra den. Du bestämmer över din kropp. Du kan närsomhelst avsluta en yogaövning, av vilken orsak som helst. Att öva dig att välja i en trygg miljö, baserat på din erfarenhet, kan ge ett ökat självförtroende igen.

 

Personlig utveckling

Yoga har också visat sig ge möjlighet till personlig utveckling. Deltagare i yoga har berättat om att de upplevt ökad förmåga att fatta val och bestämma riktningen av sina liv. De har utvecklat starkare förbindelser med andra och kunnat acceptera och uppskatta sig själva och sina livserfarenheter och odlat en ökad känsla av lugn och inre balans.

 

Om Josephine

Josephine är utbildad faciliterare i TCTSY via Boston Trauma Center och David Emerson och håller kurser och enskilda sessioner i TCTSY för dig som är i behandling. Läs mer och kontakta henne om du är nyfiken! Josephine Norrbo,

 

Workshop

Josephine och jag ska ge en workshop om yoga och trauma den 30 september i Malmö.

 

I nästa blogginlägg ska jag beskriva på vilket sätt meditation kan hjälpa dig att minska stressen.

 

Lev, känn dig fri och hel!

Jeanette

 

Gratis

Insikt och förståelsekurs

 

Populära online kurser

Från trauma till kraft

Frigörelse från skam

Självmedkänsla

 

För professionella:

För dig som arbetar med klienter, patienter, elever, brukare. För dig som arbetar med människor

PTSD kurs, psykologi av trauma, online

EMDR utbildning

 

ViduNova trauma expertiscentrum

EMDR Academy