NEGATIVA TANKAR SOM KONSEKVENS AV SEXUELLT VÅLD

Hej! Den här bloggen handlar om negativa tankar som kan vara konsekvenser av sexuellt våld. Det finns starka samband mellan att utsättas för övergrepp någon gång i livet och att drabbas av fysisk och psykisk ohälsa, sexuella problem och negativa självuppfattningar. Blev du utsatt som barn kan svårigheterna vara ännu större, framför allt om det [...]

2020-02-18T10:33:42+00:00

BETEENDE SOM ÄR KONSEKVENSER AV SEXUELLT VÅLD

Hej! Den här bloggen handlar om beteende som är konsekvenser av sexuellt våld. Det finns starka samband mellan att utsattas för övergrepp någon gång i livet och att drabbas av fysisk och psykisk ohälsa, sexuella problem och särskilda beteende. Blev du utsatt som barn kan svårigheterna vara ännu större, framför allt om det skett upprepade [...]

2020-02-18T10:34:15+00:00
Go to Top