MINNESBESVÄR SOM ÄR KONSEKVENSER AV SEXUELLT VÅLD.

Hej! Den här bloggen handlar om minnesbesvär som är konsekvenser av sexuellt våld. Det finns starka samband mellan att utsättas för övergrepp någon gång i livet och att drabbas av fysisk och psykisk ohälsa och får minnesbesvär. Blev du utsatt som barn kan svårigheterna vara ännu större, framför allt om det skett upprepade gånger. Minnesluckor [...]

2020-02-18T10:31:53+00:00

RELATIONSPROBLEM SOM KONSEKVENSER AV SEXUELLT VÅLD

Hej! Den här bloggen handlar om relationsproblem som är konsekvenser av sexuellt våld. Det finns starka samband mellan att utsattas för övergrepp någon gång i livet och att drabbas av fysisk och psykisk ohälsa, sexuella problem och relationsproblem senare i livet. Blev du utsatt som barn kan svårigheterna vara ännu större, framför allt om det [...]

2020-02-18T10:33:02+00:00
Go to Top