Välkommen till en självstudiekurs om skam!

Vågar du titta på din skam?

I kursen lär du dig att transformera skam till självmedkänsla och mod. Om din skam får komma fram ur ditt mörkaste inre, ut i ljuset, kan du omvandla den och läka dina sår och bygga relationer.

De flesta människor som har varit med om ett (sexuellt) trauma upplever mycket skam. Det är en hemlighet många inte vågar prata om: Du kan vara rädd att bli bortstött, du kan vara rädd att en annan kommer att hata dig när de får veta, för att du hatar dig själv.

De flesta människor känner igen skam, för att skam är en universell känsla, något vi alla upplever. Ju sämre du förstår din skam och desto mindre du vill titta och undersöka skam, desto större makt får den över ditt liv.

Vågar du titta på din skam?

’’Det går inte att prata om den eller uttrycka hur hemskt det känns eftersom alla då får reda på min smutsiga hemlighet’’

Vill du komma ur skammens fängelse?

I denna kurs lär du dig undersöka hur skammen påverkar dina känslor, tankar och beteende. Kursen kommer att ge dig insikt och bygga upp din förmåga att återhämta dig från skam. Du lär dig på ett konstruktivt sätt att hantera din skam. Du kommer att lära dig mod, medkänsla och samhörighet.

Detta skrev Jessica  i Facebookgruppen:

‘Hej! Idag fick jag det sista mailet i Jeanettes mejlskamkurs och jag har några tankar kring kursen som jag vill dela med mig av till er andra. Att fokusera på skam under dessa cirka tre månader som jag fått mailen har varit väldigt givande. Jag har satt skammen under lupp och studerat den ingående. I annan terapi som jag gått i under de tio år som jag nu har bearbetat de sexuella trauman som jag utsattes för som barn har skam funnits med som något som jag har bearbetat. Det som skamkursen har bidragit med i min bearbetningsprocess är alltså ett specifikt djupgående undersökande fokus på skamproblematiken vilket har varit oerhört värdefullt för mig! ” 

Mer information om kursen frigörelse från skam & anmälan
TILLBAKA TILL KURSUTBUDET

jeanette

Jeanettes fria utbildning & inspiration

Har du en  fråga eller vill du anmäla dig?

    Genom att kryssa i den här rutan bekräftar du att du har läst och godkänner våra användarvillkor angående lagringen av uppgifterna som skickas in via detta formulär.: