EMDR  UTBILDNING

För vårdpersonal, coacher och socionomer

EMDR är en förkortning av Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Metoden introducerades 1989 av den amerikanska psykologen Francine Shapiro som en snabb och effektiv, evidensbaserad behandlingsmetod för bland annat PTSD. Forskning visar att EMDR effektivt kan användas för såväl vuxna och ungdomar som små barn.

I Sverige har det endast varit legitimerade psykologer och psykoterapeuter som fått möjlighet att lära sig EMDR till skillnad från andra länder där EMDR är populärt och används av andra yrkesverksamma, med gott resultat.

 Vill du ha ett större djup och bredd i ditt arbete?

Det är en protokollbaserad metod som bland annat använder ögonrörelser, lägger fokus på känslor, tankar och fysiska förnimmelser i relation till traumat. Den centrala delen av proceduren är att återkalla en bild av en traumatisk händelse medan klienten samtidig gör ögonrörelser och eller andra aktiviteter som belastar arbetsminnet. Resultatet är att det sätter igång en självläkande process där  laddningen och intensiteten av ett traumatiskt minne minskar drastiskt.

Denna femdagarsutbildning riktar sig i första hand till dig som är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal med steg 1, läkare, kuratorer, sjuksköterskor eller barnmorskor. Även psykologer och psykoterapeuter som vill lära sig den modernare varianten, efter de senaste rönen, av EMDR är välkomna. Utbildningen är även tillgänglig för erfarna socionomer, coacher, beroendeterapeuter, sorgterapeuter som vill utöka eller fördjupa sina arbetsmetoder med metoden.

Läs mer på hemsidan emdr-academy.se

Mer information om utbildningen
TILLBAKA TILL KURSUTBUDET

jeanette

Fria utbildning & inspiration

Vill du få min fria utbildning och inspiration i din brevlåda varannan vecka?

Välkommen att anmäla dig här nedan.

    Genom att kryssa i den här rutan bekräftar du att du har läst och godkänner våra användarvillkor angående lagringen av uppgifterna som skickas in via detta formulär.: