Detta blogginlägg är en i en serie av 7 bloggar kring posttraumatisk stress och hälsa. För att återhämta dig från PTSD är traumabearbetning det viktigaste, samtidigt som du kan påverka din stressnivå genom din livsstil. Vi kan påverka vår stressnivå genom bland annat mat, fysisk aktivitet, sömn, meditation, yoga, våra relationer och fritidsaktiviteter.

Detta avsnitt handlar om Yoga och det är Josephine Norrbo som bloggar om en specialists yogaform för människor som har PTSD.

 

Trauma Sensitive Yoga

Många tänker på yoga som en hälsosam, trygg och läkande aktivitet, men för den som har traumatiska erfarenheter kan en yogastudio och en vanlig yogaklass upplevas som skrämmande och hotfull. Rummet kanske är halvmörkt, yogaläraren uppmanar oss att utmana våra gränser, går runt i rummet, tar på oss och säger till oss när vi, enligt lärarens mening, gör fel. Trauma Sensitive Yoga försöker göra motsatsen till det, dvs. göra yoga trygg och hjälpsam för den som har traumatiska erfarenheter.

 

Trygg yoga

En special form av trauma medveten yoga som är speciellt utvecklad för personer med komplexa traumahistorier är Trauma Center Trauma Sensitive Yoga (TCTSY) från Trauma Center i Boston, USA, Det finns andra typer av yoga som kallas traumasensitiv, i denna text är det Trauma Center Trauma Sensitive Yoga som åsyftas när ordet yoga nämns.

 

Säkerhet & respekt

Yogaformen utvecklades i samarbete med klienter, faciliterare (en yogalärare med specialutbildning), psykologer och psykiatriker och grundar sig på traumateori, anknytningsteori, neurovetenskap och Hatha Yoga.

Tonvikt ligger på kroppsbaserade yogaformer och medvetenhet om andetaget. Traumasensitiv yoga är en icke-tvingande somatisk behandling som bygger på principerna om säkerhet, respekt, empowerment och icke-dömande med syfte att främja läkning, återhämtning och utveckling.

 

Traumainformerat språk 

Grundstenarna i yogan är traumainformerat språk, valmöjligheter, autentisk delad upplevelse och att uppmärksamma nuet. Traumainformerat språk innebär bland annat att ledaren erbjuder valmöjligheter istället för att berätta vad deltagarna ska göra, att man undviker metaforer och istället gör språket enkelt, kroppsbaserat och fokuserar på här och nu. Det är en fördel att repetera ofta för att göra det enklare för deltagarna att följa med. Ett inkluderande språk är att börja varje mening med ”om du vill…”, ”när du är redo…” eller ”i ditt eget tempo…” för att belysa det egna valet.

 

Egenmakt

Valmöjlighet och egenmakt är en viktig del av yogan. Eftersom trauma innebär att någon tagit makt ifrån dig, tagit bort valmöjligheten, så vill yogan ge möjlighet att öva valmöjlighet igen. Du väljer själv vad du gör med din kropp, ingen annan bestämmer. Yogaledaren erbjuder olika valmöjligheter i yogaformer, men det står dig fritt att göra formen eller inte. Syftet är att dela makt, hon är bara där som en guide, inte som någon som bestämmer över dig.

 

Delad erfarenhet

Detta leder till den tredje grundstenen, autentiskt delad erfarenhet. I en generell yogaklass står ofta instruktören still och berättar om vad deltagarna ska göra. I denna form av yoga praktiserar vi tillsammans deltagare och instruktör. Vi upplever tillsammans med deltagarna, istället för att granska vad deltagarna gör. Därför innehåller yogan inga fysiska assisteringar, faciliteraren tar inte på deltagarna och sitter still på sin egen matta. Detta för att ge deltagarna trygghet, ingen kommer oväntat dyka upp bakom dig och ta på din kropp.

 

Nuet

I yoga är det nuet som är viktigt. Trauma är att vara fast i det förflutna, genom till exempel flashbacks och obehagliga minnen. Vi hindras att leva fullt ut i nuet eftersom vårt förflutna håller oss fångade. I yogan inbjuds deltagarna att känna sin kropp i nuet, i sitt eget tempo, för att öva att vara i nuet. Det som spelar roll är vad som händer just nu, utan värdering i bra eller dåligt.

 

Grupp eller individuellt

Yoga kan praktiseras i grupp eller enskilt, en-till-en. För deltagarnas säkerhet och trygghet är det en förutsättning att de redan är i behandling och har möjlighet att prata med psykolog eller psykoterapeut om sina erfarenheter. Trauma sensitive yoga har en växande evidens och forskning har visat mycket lovande resultat hos kvinnor med komplext trauma och långvarig PTSD. På www.traumasensitiveyoga.org finns många artiklar att läsa om denna forskning.

 

Om Josephine

Josephine är utbildad faciliterare i TCTSY via Boston Trauma Center och David Emerson och håller kurser och enskilda sessioner i TCTSY för dig som är i behandling. Läs mer och kontakta henne om du är nyfiken! Josephine Norrbo

 

Workshop

Josephine och jag ska ge en workshop om yoga och trauma den 9 september 2018 (fullbokad)  och den 30 september i Malmö.

I nästa blogg inlägg ska Josephine beskriva på vilket sätt Yoga kan hjälpa dig att minska stressen.

 

Lev, känn dig fri och hel!

Jeanette

 

Gratis

Insikt och förståelsekurs

 

Populära online kurser

Från trauma till kraft

Frigörelse från skam

Självmedkänsla

 

För professionella:

För dig som arbetar med klienter, patienter, elever, brukare. För dig som arbetar med människor

PTSD kurs, psykologi av trauma, online

EMDR utbildning

 

ViduNova trauma expertiscentrum

EMDR Academy