Online behandling ger resultat

Det kom en ny studie )* om hur internetbaserad traumafokuserad kognitiv beteendeterapi kan hjälpa människor med PTSD och det vill jag gärna berätta för dig. Online behandling har blivit mer populär under Coronatiden och har bevisats vara framgångsrik.

Det finns mycket förutfattade meningar om att traumadrabbade som till exempel varit med om sexuellt våld inte skulle kunna gå i internetförmedlad behandling. Resultatet av studien leder förhoppningsvis till att fler får tillgång till hjälp till återhämning och förnyad livskvalitet efter svåra upplevelser.

 

Lång erfarenhet

Långt innan Covid-19 har jag utvecklad en digital behandlingsmetod baserad på Kognitiv beteendeterapi. Många klienter har blivit hjälpta av mina online kurser.
Kanske vågar du också när du nu vet att forskning har visat att det fungerar?
Om du inte redan har läst en av mina online kurser är det dags nu.

 

Längest ner i mailet hittar du länken till mina  online curser
Från trauma till kraft
Frigörelse från skam
Självmedkänsla

 

Ny fokus

En anledning till att jag inte har hört av mig på länge är att jag har bytt mitt fokus mer från klientarbete till utbildning av kollegor och organisationer. Ju fler terapeuter som har kunskap om trauma och traumabehandling desto mer klienter blir hjälpta. Ju mer människor som vet om konsekvenserna av traumatiska upplevelse desto bättre blir hjälpen. Därför reser jag rund i landet och undervisar i PTSD på socialförvaltningar, LSS boenden och kliniker. Mer om PTSD utbildning hittar du här.

 

EMDR utbildning för icke psykologer
Jag har även starta EMDR utbildningen som även är tillgänglig för icke psykologer. www.EMDRutbildningar.se. Jag anser att EMDR är den bästa behandlingen människor med PTSD, framförallt efter ett sexuellt trauma och därför tycker jag att det är viktig att fler terapeuter behärskar den metoden.

 

Lev, känn dig fri och hel!

Jeanette

 

Gratis

Insikt och förståelsekurs

 

Populära online kurser

Från trauma till kraft

Frigörelse från skam

Självmedkänsla

 

För professionella:

För dig som arbetar med klienter, patienter, elever, brukare. För dig som arbetar med människor

PTSD kurs, psykologi av trauma, online

EMDR utbildning

 

ViduNova trauma expertiscentrum

EMDR Academy 

)* Condensed Internet-delivered prolonged exposure provided soon after trauma: a randomised trial”, Maria Bragesjö, Filip Arnberg, Klara Olofsdotter Lauri, Kristina Aspvall, Josefine Särnholm, Erik Andersson. Psychologi