BEARBETNINGSKURS

Bearbetningskurs Forskning har visat att strukturellt skrivande om traumatiska upplevelser och känslor är ett kraftfullt sätt att bearbeta trauman. Därför har jag utvecklat en nio veckors kurs i bearbetning av sexuella trauman genom skrivuppgifter, övningar, information och guidade meditationer för dig som vill bearbeta dina trauma i din egen tid, i din [...]

2019-10-05T11:19:16+00:00

INSIKT OCH FÖRSTÅELSE, GRATIS KURS

Insikt och Förståelse En självstudiekurs för att få insikt och förståelse om hur ett sexuellt trauma har påverkat ditt liv. Vi behöver förstå hur ett sexuellt trauma har påverkat oss för att kunna komma vidare i läkningsprocessen. Utan förståelse ingen läkning. Det är inte lätt att förstå hur ett sexuellt trauma har [...]

2019-06-14T09:50:12+00:00

Behandlingsprogram – Det röda tältet – Komplett

Det Röda Tältet Det Röda Tältet Behandlingsprogram är för dig som vill komma vidare i ditt liv och vill släppa det förflutna. Det Röda Tältet Behandlingsprogram är för dig som inte längre vill bära konsekvenserna av det sexuella traumat och för dig som vill leva som du vill. Att har varit med om [...]

2019-06-14T09:56:29+00:00

Kurs i Klientcentrerad kommunikation vid utmanande samtal

Klientcentrerad kommunikation, när ett samtal är mer utmanande. Tre dagars Kurs Vissa samtal är är tyngre än andra. När du till exempel skulle behöva prata om sexualitet, övergrepp, våld i nära relationer, sjukdom eller självmord. Personal tar ofta inte upp sådana ämnen, även då klienten önskade det och har tagit upp det.  [...]

2019-10-13T15:17:15+00:00