När sorg och trauma går hand i hand

Ofta går sorg och trauma hand i hand, som till exempel vid barns död, suicid, bilolycka eller mord. Trauma och sorg kan också möta varandra vid komplicerade förluster såsom sjukdom, kränkande behandling och flykt. Kursen vänder sig till dig som arbetar med människor i sorg och trauma. Kunskap om trauma och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är [...]

2021-05-07T10:50:44+00:00

Möta barn och unga i sorg och trauma

Tio barn om dagen mister en förälder. En procent mister ett syskon innan de fyller arton. En fjärdedel av oss alla lever i otrygga hemförhållande som påverkar deras vardag. Sorg och trauma kan även upplevas vid andra förluster och traumatiska händelser som skilsmässa, sjukdom, missbruk, fosterhemsplacering, flykt, våld, sexuella övergrepp, mobbing med mera. Varje pedagog [...]

2021-05-07T10:51:15+00:00

Motiverande samtal för dig som möter människor i sorg

Tio barn om dagen mister en förälder. En procent mister ett syskon innan de fyller arton. En fjärdedel av oss alla lever i otrygga hemförhållande som påverkar deras vardag. Sorg och trauma kan även upplevas vid andra förluster och traumatiska händelser som skilsmässa, sjukdom, missbruk, fosterhemsplacering, flykt, våld, sexuella övergrepp, mobbing med mera. Varje pedagog [...]

2021-05-07T10:51:31+00:00

FRÅN TRAUMA TILL KRAFT

FRÅN TRAUMA TILL KRAFT Forskning har visat att strukturellt skrivande om traumatiska upplevelser och känslor är ett kraftfullt sätt att bearbeta trauman. Därför har jag utvecklat en nio veckors kurs i bearbetning av (sexuella) trauman genom skrivuppgifter, övningar, information och guidade meditationer för dig som vill bearbeta dina trauma i din egen [...]

2020-11-07T11:16:30+00:00

INSIKT OCH FÖRSTÅELSE, GRATIS KURS

Insikt och Förståelse En självstudiekurs för att få insikt och förståelse om hur ett sexuellt trauma har påverkat ditt liv. Vi behöver förstå hur ett sexuellt trauma har påverkat oss för att kunna komma vidare i läkningsprocessen. Utan förståelse ingen läkning. Det är inte lätt att förstå hur ett sexuellt trauma har [...]

2020-02-21T12:45:43+00:00

EMDR utbildningar

EMDR 3.0 UTBILDNING För vårdpersonal, coacher och socionomer EMDR är en förkortning av Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Metoden introducerades 1989 av den amerikanska psykologen Francine Shapiro som en snabb och effektiv, evidensbaserad behandlingsmetod för bland annat PTSD. Forskning visar att EMDR effektivt kan användas för såväl vuxna och ungdomar som små [...]

2021-10-22T15:34:37+00:00

SJÄLVMEDKÄNSLA

Självmedkänsla I denna kurs arbetar vi vidare på att du blir hel. Kursen är en påbyggnad efter bearbetningen och frigörelsen från kursen Frigörelse från skam, men det går även bra att läsa kursen Självmedkänsla separat, som fristående kurs. I kursen lär du dig att acceptera dig själv som du är. Du som unik person. Du får vara [...]

2020-03-26T12:33:44+00:00
Go to Top