Ofta går sorg och trauma hand i hand, som till exempel vid barns död, suicid, bilolycka eller
mord.

Trauma och sorg kan också möta varandra vid komplicerade förluster såsom sjukdom,
kränkande behandling och flykt.

Kursen vänder sig till dig som arbetar med människor i sorg och trauma. Kunskap om trauma
och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är nödvändigt. Reaktioner vid sorg och PTSD kan
likna varandra men behöver hanteras på helt olika tillvägagångssätt. När en ny förlust
inträffar kan en tidigare förlust eller trauma blomma upp. Om en din klient har PTSD så är
den i vägen för en lyckad sorgbearbetning och kan även förvärra PTSD.

2 dagars kurs i Malmö 12 & 13 maj 2022

Läs mer här

 

EMDRUtbildning