Detta blogginlägg är ett av tre blogginlägg som handlar om känslor. I den första delen ligger fokus på känslornas funktion, den andra delen handlar om att hantera känslor och den sista är en fallbeskrivning.

Kompas

Vi behöver känslor för att överleva. Känslor är som en kompass, den visar oss vad som känns bra för oss, den visar vilka situationer och människor vi tycker om. Känslorna får oss att söka oss till sådant som stöder vårt välbefinnande. Känslorna ska också finnas med när vi fattar beslut och löser problem. Men ibland är kompassen inte utvecklad. Har den gått sönder, har vi gömt den eller lyssnar vi helt enkelt inte på den.

Grundläggande känslor

Kärnan i känslan är beredskapen att agera och sätta igång planer och handlingar, verbalt eller icke-verbalt. De grundläggande känslorna är kärlek och glädje samt ilska, ledsnad, rädsla och nedstämdhet. En grundläggande känsla kan i sin tur uppdelas i underordnade kategorier. Bara för ilska finns det många nyanser som till exempel avund, avsky, agitation, bitterhet, irritation, hat, svartsjuka, fientlighet, förakt, vrede, raseri, motvilja och frustration.

Ont i magen

Känslorna är individuella, människor kan känna olika känslor i samma situation. Vi kan bara lära oss om känslor och dess nyanser när andra känner igen dem och sätter ord på dem. Barn, men även vuxna, har ofta ont i magen när de är ledsna eller rädda. Min dotter kunde som liten till exempel säga: ’Jag vet inte om jag har huvudvärk eller ont i magen.’ Och då var det inte något kroppsligt som behövde fokus, nej hon var rädd eller ledsen över något.

Kroppen tar över

Känslor kan leda till kroppsliga förändringar, som stark puls, yrsel, pirrande känslor i armar och ben, en klump i halsen, rodnad på kinder eller tryck över bröstet. Det kan kännas som att sensationer i kroppen tar över dig, dina tankar och ditt beteende. Kroppen och själen är ett och därför är det helt normalt att din kropp reagerar.

Vägledning

För att utveckla känslokompassen behöver vi andra som visar oss vägen i det emotionella landskapet och acceptans att den får finnas så att vi lär oss lyssna på känslor. Att du har problem med att känna igen dina känslor, kan bero på att du inte fick visa dina känslor. Kanske var det inte tillåtet och du har hört: ’Gör dig inte till’ eller ’Sjåpa dig inte.’

Utbrott

Kanske hade du föräldrar som inte kunde reglera sina känslor och som till exempel fick utbrott när du bara spillde mjölk på matbordet. Kanske hade du föräldrar som inte var kongruenta, vad de sa stämde inte överens med deras kroppsspråk eller att de sa att allt var ok fastän något allvarligt hade hänt. De flesta svenskar har lärt sig att alltid vara lugna, behärskade och rationella och att trycka bort starka känslor.

Trauma

Människor som har blivit utsatta som barn är ofta bra på att läsa andras känslor, men har svårt för att identifiera sina egna känslor och behov. Att följa sin egen känslokompass är då svårt.

Att ha PTSD går hand i hand med problem med reglering av känslor. När man blir påmind om den traumatiska händelsen leder det till en stark emotionell reaktion som inte passar situationen här och nu. Den starka reaktionen nu hade passat när den traumatiska händelsen inträffade, men då var det förmodligen inte möjligt. Människor med PTSD kan också känna sig avdomnade. Det kan vara svårt att yttra positiva känslor som tillfredsställelse, glädje eller kärlek, men också att visa mer negativt laddade känslor som ångest eller ilska.

Distrahera

När känslorna blir starka försöker vi slippa känna dem genom att distrahera oss, till exempel genom att shoppa, spela spel eller äta för att framkalla en mer behaglig känsla. Detta är ofta en omedveten process. Vi byter ut en känsla innan vi hinner känna obehag. Även positiva känslor kan kännas obehagliga, i stället kommer då känslor som vi är mer vana vid som skam eller skuld.

För att kunna hantera starka känslor behöver du bland annat kunna identifiera och förstå känslor samt acceptera dina känslor. I nästa blogginlägg kan du läsa om hur du kan lära dig att hantera starka känslor.

 

Kurs för att lära känna din kompas.

 

Lev, känn dig fri och hel!

Jeanette

 

Gratis

Insikt och förståelsekurs

 

Populära online kurser

Från trauma till kraft

Frigörelse från skam

Självmedkänsla

 

För professionella:

För dig som arbetar med klienter, patienter, elever, brukare. För dig som arbetar med människor

PTSD kurs, psykologi av trauma, online

EMDR utbildning

 

ViduNova trauma expertiscentrum

EMDR Academy