PSYKISKA KONSEKVENSER

Hej!

Den här bloggen handlar om psykiska konsekvenser av sexuellt våld.

Det finns starka samband mellan att utsättas för övergrepp någon gång i livet och att drabbas av psykisk och fysisk ohälsa. Följden av att ha varit utsatt som barn gör den psykiska och fysiska ohälsan ännu större, framför allt om det skett upprepade gånger.

Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa kan se olika ut och kan innefatta allt från allvarlig psykisk sjukdom till psykiska besvär som stör ditt psykiska välbefinnande och påverkar ditt dagliga liv. Ditt dagliga liv i hur du samspelar med din man, dina barn, kollegor och framför allt hur du samspelar med dig själv.

Vad frågade din terapeut dig?

Många kvinnor med psykiska problem har varit med om sexuellt våld någon gång i livet. Det finns olika studier med siffror som säger att mellan 25 % till 77 % av kvinnor med psykisk ohälsa har utsatts. Det är höga siffror samtidigt som väldigt få inom vården, även psykologer och psykoterapeuter, frågar kvinnor med psykisk ohälsa om de upplevt negativa sexuella händelser.

Maktlöshet

Att utsättas för ett sexuellt övergrepp är oftast en så outhärdlig erfarenhet att ditt psykiska skyddssystem kommer i obalans. Det är vanligt du känner stark känsla av maktlöshet efter händelsen. Omedvetna försvarsstrategier så som undvikande, isolering, låsas om ingenting har hänt, grubblande, självmedicinering och att lägga skulden på dig själv dras igång.

Jag är ett hopplöst fall

Du som har varit med om sexuellt våld har svårt att lita på andra och du har negativa tankar om dig själv. Kanske tänker du: ’jag duger inte, det är mitt fel, jag är värdelös, jag är äcklig, jag är ful, jag är dum eller jag är ett hopplöst fall.

Utbrändhet

Kombinationen av traumat, försvarssystemet, tillit och negativa tankar kan leda till rädsla,  panikattacker, sömnstörningar, depression, utbrändhet, posttraumatisk stressyndrom, dissociationer, personlighetsproblematik, missbruk eller ätstörningar.

Ett sätt att dämpa dina obehagskänslor kan vara genom att röka, dricka eller äta för mycket. Missbruk kan uppstå för att dämpa intensiva negativa känslor .

Tack, starka kvinna att du läser min blogg. Är du med på resan?  

Nästa vecka skriver jag om de sexuella konsekvenserna av sexuellt våld.

Lev, känn dig fri och hel!

Jeanette

 

Vill du få min blogg varannan vecka i din e-postlåda? Prenumererar dig då på Jeanettes fria utbildning och inspiration. Klick här.

 

Gratis

Insikt och förståelsekurs

 

Populära online kurser

Bearbetning

Frigörelse från skam

Självmedkänsla

Släppa eller förlåta

Det Röda tältet

 

För professionella:

För dig som arbetar med klienter, patienter, elever, brukare. För dig som arbetar med människor

PTSD kurs

MI (Motiverande samtal)

 

 

2020-02-18T10:36:27+00:00

Leave A Comment

Go to Top