Verksamheten Noomi – vill vara ett ljus i sexhandelns mörker

 

Jag som gästbloggar denna vecka heter Maria och arbetar som socionom i verksamheten Noomi i Malmö. Jag ska här ge en inblick i arbetet som Noomi bedriver.

Noomi är en verksamhet för kvinnor som utnyttjats i prostitution eller människohandel för sexuella ändamål. Arbetet bedrivs genom den ideella föreningen Hela Människan i Malmö. Noomi har dels ett skyddat boende för kvinnor och barn som utnyttjats i sexhandeln, och en uppsökande verksamhet i gatumiljö, på internet och på thaimassagesalonger. Noomi jobbar även med kunskapsspridning om prostitution och människohandel genom föreläsningar och olika påverkansarbeten.

Till boendet kommer personer som behöver skydd från en hotfull miljö, och stöd i myndighetskontakter. Sedan boendet startade för ca 4 år sedan, har många kvinnor och barn fått möjligheten att få bygga upp sin raserade självkänsla på nytt, och påbörja självständiga liv styrda av egna livsval.

Genom den uppsökand verksamheten kommer Noomi i kontakt med kvinnor som lever det hårda livet i prostitution på Malmös gator. Vi bjuder på fika och gemenskap, kondomer och trygghetslarm. Vi vara en ljus och positiv närvaro i en mörk och hård värld. Via internetuppsök kontakatar vi även tjejer som lägger ut sexannonser på nätet, och erbjuder dem stöd och hjälp. Vi kan träffas förutsättningslöst över en fika för samtalsstöd, eller så kan vi ex. ge stöd i kontakten med myndigheter. En gång i veckan besöker vi även thaimassagesalonger i Malmö. Det har lett till förtroendefulla relationer, där vi fått möjlighet att stödja kvinnor med olika former av behov.

Emellanåt kontaktar privatpersoner oss för samtalsstöd eller rådgivning. Vi är då flexibla i att kunna mötas på en plats utanför vårt skyddade boende.

Sexhandeln förutsätter en efterfrågan. Om det inte hade funnits personer som lät sina egoistiska behov styra på bekostnad av andra, så hade den inte haft någon marknad att existerara. Det kan kännas uppgivet att tänka på att så många människor vill dra fördela av andras utsatthet. Samtidigt, som en motpol till allt detta, är vår erfarenhet på Noomi att det finns många personer som vill arbeta mot det destruktiva, för en kärleksfull och rättvis värld! Detta ser vi inte minst genom de ca 100 ideellt arbetade timmar som investeras i vår verksamhet varje månad. Volontärer hämtar upp och levererar grönsaker, frukt, kakor och bröd varje vecka, församlingar lånar ut sina lokaler till olika möten, engagerade eldsjälar hittar på utflykter och gör sociala aktiviteter med kvinnorna och bygger kojor, spelar spel och hittar på bus med barnen som bor i boendet. Andra volontärer tar fram presentpåsar till det uppsökande arbetet. Dessutom ställer jurister och andra yrekesverksamma personer upp och arbetar pro bono i de fall det behövs.

Genom Noomi erbjuds en plats för värme och gemenskap. Ett sammanhang där det mänskliga värdet som gått förlorat i sexhandeln kan upprättas på nytt. Trots allt det tuffa och svåra, är Noomi en verksamhet full av glädje och kärlek. Kontakta oss gärna om du känner behov av att prata med någon av oss som arbetar på Noomi. Vi är socionomer och behandlingspedagoger som vill finnas här för att ge stöd åt Dig som behöver det på något sätt.

Det går bra att mejla oss på noomi@helamanniskan.se eller ringa på tel. 040-632 35 21

För mer info om oss vänligen besök: www.noomimalmo.se

Facebook.com/NoomiMalmo

 

Tack Maria!

 

Nästa gång skriver jag om relationen mellan PTSD och ADHD

 

Vill du få min blogg varannan vecka i din e-postlåda? Prenumererar dig då på Jeanettes fria utbildning och inspiration. Klick här.

 

Namasté

Jeanette

 

Gratis

Insikt och förståelsekurs

 

Populära online kurser

Från trauma till kraft

Frigörelse från skam

Självmedkänsla

 

För professionella:

För dig som arbetar med klienter, patienter, elever, brukare. För dig som arbetar med människor

PTSD kurs, psykologi av trauma, online

EMDR utbildning

ViduNova trauma expertiscentrum

EMDR Academy